Kevätkokouksen satoa

LVI-TU:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Vantaalla 20.5.2019.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi hyväksyttiin toimintakertomus 2019. Palkitsemis- ja vaalivaliokunnan kokoonpanoksi vahvistettiin Ville Hälinen (pj), Olli Lintula, Esa Malm, Matti Wetterstrand, Ilkka Tykkä ja Markku Nikula.

Lisäksi Rakennusteollisuus RT:n lakimies Anu Kärkkäinen esitteli RT:n Kilpailulainsäädännön noudattamisohjeet ja LVI-TU:n puheenjohtaja Heikki Pesu ja toimitusjohtaja Jari Syrjälä kertoivat RT:n toimintamalliuudistuksesta.

Kesätkokouksessa myös palkittiin alan ansioituneita henkilöitä: lue lisää.