Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri: Joka toisella taloyhtiöllä korjausrakentamishanke

Runsaalla puolella taloyhtiöistä on suunnitteilla tai toteutuksessa korjausrakentamishanke. Korjausrakentaminen on edelleen hienoisessa kasvussa: voimakkainta kasvu on pääkaupunkiseudulla. Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton tiistaina 3.5.2016 julkistamasta Korjausrakentamisbarometristä.

Korjausrakentamisbarometrin mukaan vuodelle 2016 odotetaan pääkaupunkiseudulla, Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa korjausrakentamisen kasvua. Sen sijaan Itä-Suomessa odotetaan taloyhtiöiden korjauksissa hienoista supistumista. 30 prosenttia taloyhtiöistä arvioi korjausrakentamisensa kasvavan kuluvana vuonna ja saman verran taloyhtiöistä odottaa myös edellisvuotta pienempää korjausrakentamista yhtiössään. Taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti korjausrakentamisen näkymiin.

40 prosenttia yhtiöistä kerää korjausvaroja ennakolta

Pankkilainoja käyttää saneerauksen ensisijaisena rahoitusmuotona edelleen hieman yli puolet taloyhtiöistä. Etukäteen kerättyjen varojen osuus ensisijaisena rahoitusmuotona oli tänä keväänä noin neljänneksen luokkaa. Vastaajista 42 prosenttia ilmoitti yhtiössään yleensä varauduttavan etukäteen hankkeisiin varojen keräämisellä, näistä hieman runsaat 60 prosenttia käyttää ennakkorahastointia ja miltei 50 prosenttia asuintalovarausta.

Lainamarginaali laskenut

Taloyhtiöiden lainansaanti on säilynyt pääosin ennallaan. Vähintään kahdelta pankilta lainatarjouksia kysyy 75 prosenttia yhtiöistä, vain yhdeltä pankilta neljännes taloyhtiöistä. Lainatarjouksia saatiin vähintään kaksi 72 prosentissa vastaajien taloyhtiöitä. Lainojen marginaalien keskiarvo on yhä kutistunut. Se oli kyselyssä 1,2, kun viime syksynä taso oli 1,4 prosenttiyksikköä.

Lainaehdot edellisvuoden tasolla, heikentyminen nähdään uhkana

Taloyhtiöiden lainansaantimahdollisuudet ovat viime syksystä hienoisesti heikentyneet. Kuitenkin 82 prosenttia taloyhtiöistä arvioi rahoituksen saatavuuden pysyneen ennallaan, kolme prosenttia näki niiden heikentyneen. Pk-seudun ulkopuolisessa Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa vastaajat ilmoittivat rahoituksen saatavuuden heikentyneen muuta maata enemmän.

Taloyhtiöiden arviot lainaehtojen tulevasta kehityksestä ovat pysyneet viime syksyn tasolla. Taloyhtiöiden hallituksen edustajista 68 prosenttia arvioi lainaehtojen pysyvän nykyisellään, viidennes arvioi ehtojen heikentyvän ja joka kymmenes vastaaja olettaa niiden parantuvan.

Putkistot ja märkätilat sekä piharakenteet ja julkisivut kärjessä

Vesi- ja viemäriputkistojen korjaaminen on kuluvana vuonna yleisin korjauskohde taloyhtiöissä. Niihin liittyviä korjaushankkeita on hieman runsaalla kymmenellä prosentilla taloyhtiöistä. Seuraavaksi eniten korjataan piharakenteita/ salaojia, märkätiloja ja julkisivuja. Kerrostaloyhtiöissä painottuvat putkistokorjaukset oheistöineen ja rivitaloyhtiöissä piharakenteet ja rakennusten ulkorakenteet.

Seuraavan viiden vuoden kuluessa runsas 30 prosenttia taloyhtiöistä ilmoittaa korjaus- ja ylläpitotarvetta piharakenteissa. Julkisivujen, ikkunoiden ja ovien sekä vesikaton korjaustarpeesta ilmoitti noin neljännes vastaajista. Kerrostaloyhtiöistä lähes joka neljäs suunnittelee parvekekorjauksia.

Kuntoarvion käyttö hiipumassa

Barometrin vastausten perusteella kuntoarvion käyttö taloyhtiön kunnon selvittämisessä on viime vuosina hiipunut ja kuntotutkimusten puolestaan lievästi kasvanut. Lakisääteinen kunnossapitotarveselvitys laaditaan vastaajien mukaan kuitenkin hieman aiempaa useammin kuntoselvityksiin perustuen.

Lisätietoa Kiinteistöliiton sivuilta