Kiinteistöliitto: Rakentamisen kasvu korjausrakentamisen varassa

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrin mukaan korjausrakentamisen odotetaan kasvavan hienoisesti kuluvana vuonna. Eniten kasvua ennakoidaan pääkaupunkiseudulle. Yleisimpiä korjauksia ovat tänä vuonna piharakenteiden korjaukset. Myös vesikattoa ja putkistoja korjataan runsaasti.

Vallitseva taloustilanne kuitenkin todennäköisesti vaikuttaa heikentävästi korjaustoimintaan. Korjauslainojen marginaalien nousu on pysähtynyt.

– Raskaimpia korjauksia avittamaan on edelleen saatavissa julkista käynnistysavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta kuluvan vuoden ajan, muistuttaa pääekonomisti Jukka Kero Kiinteistöliitosta.

Korjausrakentamisen ennakoidaan jatkuvan vilkkaana 2014

Uudisrakentamisen määrä on laskussa, mutta korjausrakentaminen tuntuu edelleen hieman kasvavan. Korjausrakentaminen koskettaa Kiinteistöliiton kyselyn vastaajien mukaan kahta kolmatta osaa taloyhtiöistä tänä vuonna. Viime kevääseen verrattuna nyt on enemmän niitä, joiden yhtiöissä on hankkeiden toteuttamis- ja tarjouspyyntövaihe menossa.

Korjausrakentamisen ilmapuntari osoittaa, että korjausrakentamisen kasvusta raportoivia taloyhtiöiden hallituksen jäseniä oli hieman enemmän kuin pienentymisestä kertovia. Saldoluku oli korkein pääkaupunkiseudulla (+9) ja matalin Itä-Suomessa (-9). Kerrostaloissa odotukset olivat rivitaloja hieman vahvempia vuodelle 2014.

Vuodelle 2015 näkymä on vielä epävarma. Ensi vuodelle kasvua povaavia oli miltei yhtä paljon kuin supistuvaa suuntaa ennakoivia. Saldoluku oli korkein Itä- ja Pohjois-Suomessa ja matalin alueilla Etelä-Suomi (pl. pääkaupunkiseutu) ja Länsi-Suomi. Rivitalojen puolella odotukset olivat jonkin verran kerrostaloja vahvempia.

Nykyisen taloustilanteen barometrin vastaajat arvioivat vaikuttavan enemmän heikentävästi kuin vahvistavasti taloyhtiöiden suunniteltuihin korjaushankkeiden ja ylläpitotoimien toteutumiseen. Tätä kuvaavista prosenttiosuuksista laskettu ns. saldoluku oli kaikkien vastaajien keskuudessa -11, rivitaloyhtiöiden kohdalla lukema oli -14 ja kerrostaloyhtiöissä -10. Alueellisesti tarkastellen hallitusvastaajien korkein lukema oli Pohjois-Suomessa (-3) ja matalin Länsi-Suomessa (-16).

Lue lisää Kiinteistöliiton sivuilta