KIRA-AKATEMIA 2022 – Hae mukaan!

KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin luoma ohjelma alan eri sektoreilla työskentelevien nuorten perehdyttämiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta.

KIRA-Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. Niitä tunnistetaan mm. tutustumalla kiinnostaviin organisaatioihin sekä ryhmissä tehtävän harjoitustyön kautta.

KIRA-Akatemia järjestetään elo-lokakuussa 2022 Helsingissä. Ohjelma on osallistujille maksuton, mutta osallistuja ja hänen työnantajansa vastaavat tarvittavista matkoista, mahdollisista majoituksista sekä käytetystä työ- ja vapaa-ajasta. Akatemian vuosikurssin enimmäiskoko on 15 henkilöä.

Jos olet kiinnostunut kehittymään ammattilaisena ja kehittämään rakennetun ympäristön toimialaa eteenpäin – hae mukaan KIRA-Akatemiaan 2022!

Lisätietoa KIRA-Akatemiasta

Haku on avoinna 1.7.2022 asti! Hakulomake.

KIRA-foorumin eli Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin muodostavat viisitoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. KIRA-Akatemian koordinoi RIL ry.