KIRA-digin neljäs kokeiluhaku käynnistyy

KIRA-digi-hankkeen neljäs kokeiluhankehaku on avoinna 31.7.–31.8. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja uutta luovia kokeiluja. Kokeiluilla halutaan vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KIRA-digi-kokeiluhaussa myönnetään tukea kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota edistävään kokeelliseen kehittämiseen, joiden avulla edistetään toimintatapojen uudistamista, uusien ratkaisujen testaamista ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Kokeilujen aihealueina ovat rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat. Hankkeiden toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee kohdistua rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon.

Koska tavoitteena ovat uudet ratkaisut ja käytännöt, tukea myönnetään vain etukäteen ja uudelle hankkeelle.

Neljännellä hakukierroksella kokeiluille on varauduttu myöntämään tukea lähes miljoona euroa. Vuosina 2016–2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä noin 4 miljoonalla eurolla. Kokeiluhankkeita tuetaan KIRA-digi-tukiohjelmassa valtionavustuksena ja yritystukena. Tuen myöntäjänä toimii ympäristöministeriö.

Valittavat kokeilut pääsevät osaksi KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, jolle järjestetään muun muassa kick-off-tilaisuus, tulosseminaari, muuta viestinnällistä tukea sekä mahdollisuus hankekohtaiseen mentorointiin.

Linkki hakulomakkeisiin ja ohjeisiin

Lisätietoa KIRA-digistä