Kissat pöydällä – puhetta sisäisestä viestinnästä

Etätyö, työelämän muutokset ja yhteistyöhankkeet ovat lisänneet sisäisen viestinnän merkitystä niin organisaation sisällä kuin hankepartnereiden keskuudessa. Jos sisäinen viestintä on jäänyt ulkoisen viestinnän jalkoihin, on korkea aika päästää se esiin.

Sisäinen viestintä on perinteisesti organisaation sisäistä toimintaa: useimmiten päivittäistä, arkiseen tekemiseen liittyvää viestintää, mutta myös organisaation strategiasta, taloudesta ja muutoksista kertomista. Perusjuttua siis, kannattaako siihen panostaa?

Kyllä kannattaa! Sisäinen viestintä on paljon muutakin kuin organisaation yksisuuntaista asiatiedottamista. Se on vuorovaikutusta, se sitouttaa, motivoi ja luo yhteishenkeä. Tiedonpuute pyörittää huhumyllyjä ja tuo turhaa stressiä, jotka olisivat helposti vältettävissä oikea-aikaisella ja selkeällä viestinnällä. Sisäinen viestintä näkyy myös asiakaskokemuksissa, sillä työntekijän kokemus heijastuu asiakkaan kokemukseen. Jos työntekijät eivät tiedä organisaation perusasioita, tavoitteita ja toimintatapoja, se näkyy väistämättä asiakas- ja sidosryhmärajapinnoissa negatiivisesti.

Sisäiseksi viestinnäksi voi laskea myös hankeosapuolten välisen kommunikaation. Monet uudis- ja korjausrakennushankkeet pohjautuvat vahvaan yhteistyöhön. Hankkeen käynnistyessä onkin tärkeää sopia yhteisistä pelisäännöistä myös kommunikaation suhteen, jotta työmaan toiminnot sujuvat ja eri sidosryhmien työskentely on ketterää. Tämä on asettanut uusia vaatimuksia LVI- ja talotekniikka-alan yritysten henkilöstön osaamiselle, viestintä- ja kommunikaatiotaitojen vahvistamiselle on usein tarvetta.

Hankkeen toimivaan sisäiseen viestintään pätee samat edut kuin organisaation sisäiseen viestintään: kun kaikki tietävät missä mennään, yhteiseen hiileen puhalletaan kuuluvammin, muutoksiin reagoidaan ketterämmin, asiakaskohtaamiset sujuvat laadukkaasti ja aikataulut pitävät paremmin.

Jos organisaatiokulttuuri on aktiivinen, ennakoiva ja avoimesti tietoa välittävä, osallistava ja palautteen antoon sekä keskusteluun kannustava, sillä on hyvät lähtökohdat onnistuneeseen sisäiseen viestintään sekä sen kehittämiseen. Oli kyse sitten organisaation sisällä tapahtuvasta viestinnästä tai hankkeen osapuolien kommunikaatiosta.

Jotta kissat eivät kuormita pöytää, asioista kannattaa puhua.

Pipsa Hiltunen, viestintäpäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 6-2021