KITA: Hötäkästä toimivaan trioon

Teknisestä putkiremonttidraamasta pitää päästä asiakaslähtöiseen ja suunnitelmalliseen korjaushankkeeseen. Asukas, taloyhtiön edustaja ja urakoitsija ovat tämän näytelmän pääosassa. Kuinka putkiremontti sitten hankitaan ja toteutetaan, ettei siitä tule kaikkia osapuolia raastava tragedia, kysyy Arvo Ylönen KITA-lehden kolumnissaan.

Yksi taloyhtiön suurimmista korjauksista on putkiremontti. Putkien lähestyessä keski-ikää niiden kunto kannattaa kartoittaa säännöllisesti ja aloittaa hyvissä ajoin hankesuunnittelu. Jotta draamoilta vältytään, hankkeen suunnitteluun ja hallittuun läpivientiin on panostettava kunnolla. Kaikkien on ymmärrettävä mitä on tulossa ja miksi. Jo silloin kun hanke on vasta pilke isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen silmissä.

Hankesuunnittelun lähtökohta on usein tekninen ja hintaperusteinen, mutta lisäksi siinä pitäisi huomioida asukkaat, heidän tarpeensa ja odotuksensa. Usein hankkeen tilaaja ei itse asu kiinteistössä, mutta asukkaat asuvat siellä niin ennen putkiremonttia kuin sen jälkeenkin. Onnistunut lopputulos edellyttääkin palvelunäkökulman lisäämistä jo alusta alkaen hankesuunnitteluun, johon teknisten ammattilaisten lisäksi pitäisi osallistua asiakaspalvelun osaaja. Näin muun muassa asumisen tilapäisratkaisut ja hankeviestintä voidaan suunnitella hyvin jo etukäteen.

Tarjouspyyntörumba on oma lukunsa. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä on tärkeää selvittää urakoitsijoiden referenssit ja osaaminen: kysyä vaikka remontoiduista naapuritaloista kokemuksia. Kumppaniksi kannattaa valita luotettava urakoitsija, jolla on näyttöä aikaisemmista onnistuneista projekteista.

Ennen hankkeen aloittamista on syytä sopia pelisäännöt asukkaiden, taloyhtiön edustajan/ projektipäällikön ja urakoitsijan välillä. Tekniseen toteutuksen ja aikataulun lisäksi on tärkeää sopia muun muassa tiedotuksesta ja työturvallisuudesta työmaalla.

Putkiremontti vaatii avointa ja toimivaa viestintää kaikkien osapuolten välillä. Oikea-aikainen ja selkokielinen tiedotus hankkeen tilanteesta ja sen kulloisestakin vaikutuksesta asukkaan elämään on kriittistä projektin onnistumisen kannalta. Hyvä tiedotus vähentää epävarmuutta ja lisää asukkaiden tyytyväisyyttä. Remonttia toteuttavilla on teknisen osaamisen lisäksi oltava hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, varsinkin kun työtä tehdään asukkaan kotona. Kun urakoitsija on tavoitettavissa ja vastaa ripeästi kysymyksiin ja ongelmakohtiin, se lisää asukkaiden luottamusta hankkeeseen.

Kun kaikki hankkeen osapuolet toimivat yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, hanke onnistuu. Asukkaat saavat raikkaat ja toimivat kylpyhuonetilat, taloyhtiön edustaja ja urakoitsija uuden referenssikohteen ja taloyhtiö entistä arvokkaamman ja ostajia kiinnostavan kiinteistön. Hötäkän sijasta laulaa toimiva trio, ja lopputuloksena on entistä ehompi kiinteistö.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Arvo Ylösen kolumni KITA-lehdessä 3-2016