KITA: Maailma pelastetaan talo kerrallaan

Viime aikoina taloyhtiöitä on aktivoitu monilla energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävillä säännöksillä ja siihen kannustavilla taloudellisilla tukipaketeilla. Tuntuu, että ilmastotavoitteita ja erilaisia toimenpideohjelmia on liikkeellä paljon. Vaarana on, että metsää ei pian nähdä puilta. Huomio kiinnittyy helposti vain uusien säännösten toimeenpanoon, ei niiden tarkoituksee, kirjoittaa erityisasiantuntijamme Juha-Ville Mäkinen KITA-lehdessä.

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Taloyhtiön tarkoituksena ei ole pelkkien säästöjen tavoittelu tai kulutuksen jatkuva pienentäminen, vaan terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön ylläpitäminen. Nämä asiat eivät sulje toisiaan pois. Kiinteistön ylläpitoa järkevästi suunnittelemalla voi tehdä hyviä investointeja ympäristöä vähemmän kuormittavilla ratkaisuilla. Aina ei edes kannata odottaa järjestelmien hajoamista, vaan uudistuksia voi tehdä taloudellisillakin perusteilla. Joskus on kannattavaa korjata ehjääkin, kunhan sille on järkevät perusteet kuten lyhyt takaisinmaksuaika ja positiiviset kannattavuuslaskemat. Ja jos maailma pelastuu siinä samalla, niin sehän on ihan hyvä juttu.

Paljon puhetta herättäneet etäluettavat vesimittarit ja tilakohtaiset säätöjärjestelmät ovat tässä työssä hyviä työkaluja. Mutta nyt täytyy muistaa, että ne ovat vain työkaluja. Niiden asentaminen ei ole itse tarkoitus, vaan osa suurempaa kokonaisuutta eli energiankulutuksen vähentämistä. Tämä on syytä lukea turhan energiankäytön tunnistamisena ja sen lopettamisena. Vesimittari kertoo kulutuksen määrän ja auttaa kohdistamaan kustannuksen kulutuksen mukaan. Siten se kannustaa muuttamaan käyttämiseen liittyviä tottumuksia. Tieto kulutuksesta ja sen pienentymisestä helpottaa myös taloyhtiön päätöksentekoa ja tehtyjen päätösten vaikutuksen seuraamista.

Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä ratkaisuissa tulee lähtökohtana pitää osakkaiden tarpeita. Korjaamiseen ja toiminnan parantamiseen liittyvät toimenpiteet tulee voida perustella osakkaiden saamilla eduilla. Päätösten tuottama hyöty pitää pystyä osoittamaan. Se voi tarkoittaa kannattavuuslaskelmia, sisäilman laadun mitattavaa paranemista tai liikkumisen esteiden vähenemistä. Ja kun asia valmistellaan ja toteutetaan hyvin, myös asumisen ja elämisen olosuhteet paranevat. Tässä kannattaa hyödyntää alan ammattilaisia. Vaatimattomasta kansanluonteesta huolimatta pitää sanoa, että Suomesta löytyy maailman parasta osaamista tähän tarkoitukseen.

Maailma kannattaa pelastaa. Se on kuitenkin aloitettava kartoittamalla omat tarpeet. Niiden pohjalta voi tehdä suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä. Suunnitelmassa voidaan myös huomioida ympäristömme etu. Sen jälkeen voidaan miettiä, miten tarjolla olevia avustuksia voidaan käyttää niiden aloittamiseen. Maailman pelastamisessakin pitää muistaa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Lähde: KITA-lehti