KITA: Talotekniikka on enemmän kuin rakentamista – LVI:lle ja sähkölle yhteinen talotekniikka-asennuksen strategia

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ovat työstäneet ensimmäisen Talotekniikka-asennuksen strategian. Strategia on liittojen hallintojen käsittelyssä ja se esiteltiin LVI-Päivillä Tampereella 24.10. ja Sähköurakoitsijapäivillä 21.11. Hämeenlinnassa, kirjoittaa Jari Syrjälä KITA-lehdessä.

LVI-TU on tehnyt aiemmin kolme LVI-asennuksen toimialastrategiaa, mutta talotekniikalta on puuttunut yhteinen visio ja sen myötä yhtenäinen viesti. Tästä syystä talotekniikan arvostus ja rooli ovat olleet vaatimattomampia kuin niiden merkitys rakentamisessa. Rakentamisen ja talotekniikan toimintaympäristöissä on tapahtunut ja tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka synnyttivät luontaisen tarpeen arvioida ja linjata tuleva toiminta. Yhteinen strategia luo perustan nykyistä tiiviimmälle yhteistyölle ja sitä kautta talotekniikan painoarvon nostamiselle.

Strategiakartta kiteyttää talotekniikka-asennuksen pitkän aikavälin päämäärän ja tärkeimmät strategiset tavoitteet. Päämäärä on, että vuonna 2030 talotekniikka mielletään selkeästi enemmäksi kuin pelkäksi rakentamiseksi. Talotekniikan halutaan olevan rakentamisen arvostetuin ja vetovoimaisin toimiala, se tunnustetaan terveellisen ja tuottavan sisäympäristön toteuttajaksi ja tiedetään kiinteistövarallisuutemme ympäristöystävälliseksi arvon turvaajaksi.

Strategiassa keskitytään elinkeinopoliittisiin asioihin; työmarkkinakysymyksiä käsitellään sikäli kuin niillä on kytkentää elinkeinoasioihin. Strategian jatkotyöskentelyssä selvitetään myös taloteknisen elinkeinopolitiikan edunvalvonnan organisoitumisvaihtoehtoja.

Päämääränä oli tehdä strategia, joka ohjaa liittojen toimintaa ja palvelee jäsenten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä. Vuoden kestäneen prosessin konkreettisina tavoitteina pyrittiin ennustamaan mihin talotekniikka on matkalla ja rakentamaan sitä varten yhteinen visio. Liittojen työpajoihin osallistuneet toivovat, että työn tulokseksi saatiin keinovalikoima, jolla talotekniikan painoarvoa nostetaan ja se hivutetaan talonrakentamisen rinnalle. Tavoitteena on myös antaa käytännön työkaluja jäsenille ja parantaa alan kannattavuutta.

Prosessikoordinaattorina toimi Ramboll Management Consulting ja ohjausryhmänä oli Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunta, johon kuuluvat kummankin liiton työvaliokunnat.

Strategian luomisen päämäärä ei ole strategia vaan toiminta. Yleispäteviä, kaikille toimivia ratkaisuja ei ole. Strategiakirjat ja toimialastrategiat antavat yleiset lähtökohdat strategiatyölle, mutta soveltaminen on aina yrityskohtaista. Toivottavaa onkin, että lähivuosina sidosryhmät toteavat talotekniikkayritysten toimintamalleissa ja -tavoissa sellaisen selkeän, myönteisen muutoksen, jolla talotekniikka nostetaan sille kuuluvaan arvoonsa.

Toimitusjohtaja Jari Syrjälä
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Lähde: KITA-lehti