KITA: Taustalta framille – Talotekniikan aika nostaa päätään

Kaupan alan vaikuttamistyö vaihtui vuodenvaihteessa LVI-urakoinnin edunvalvontaan. Yrittäjyys ei ole sinänsä toimialakohtaista, mutta tietyissä toiminnoissa eroja löytyy. LVI-urakointi on selvästi maltillisempi esimerkiksi markkinointitoimissaan, kirjoittaa LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen KITA-lehdessä.

Yrittäjyys ja toiminnan johtaminen on samankaltaista joka toimialalla. Päivät ovat pitkiä ja töitä paiskotaan täysillä. Hyvästä laadusta ei tingitä, vaikkakin joskus joudutaan tinkimään omista yöunista tai perheajasta.

Luonnollisesti tilaajat haluavat ammattitaitoisen ja laadukkaan yhteistyökumppanin toteuttamaan hankkeensa. Yhä enenevässä määrin tilaajat kiinnittävätkin huomiota laadullisiin kriteereihin: urakoitsijan hyvillä referensseillä ja näytöillä mallikkaasti läpiviedyllä hankkeilla on suuri painoarvo, kun tilaaja valitsee yhteistyökumppania. Hyvä kello kilkattaa tunnetusti kauas.

Kaupan alan ja LVI-urakoinnin toimialakohtainen ero tuntuu selkeämmin esimerkiksi omien palveluiden markkinoinnissa. Kaupan alalla näyttävät ulostulot ja markkinointitoimet ovat arkipäivää. Sen sijaan LVI-urakoinnissa – ja rakennusalalla yleisemminkin – palveluiden roima markkinointi tilaajille ja kuluttajille vaikuttaa olevan maltillisempaa.

Jos asiakkaat kolkuttavat ovelle, loistavaa! Muissa tapauksissa markkinointiin kannattaa panostaa. Kaupan alalle tyypillinen, proaktiivisempi, lähestymistapa uusiasiakashankintaan saattaisi avata uusia liidejä ja asiakkuuksia. Varsinkin alalle tuleville uusille yrittäjille oman yrityksen markkinointi on elinehto tietoisuuden ja asiakaskannan hankkimiseksi. Ja erityisesti sen oman erityisosaamisen esiintuonti. Toki perinteiseen LVI-urakointiinkin on viime vuosi tullut uudenlaisia toimintatapoja ja sitä myöten erilaisia markkinointi- ja näkyvyysstrategioita. Näitä lisää!

Alkutaipaleeni LVI-urakoinnin parissa on ollut innostava. Tutustuminen jäsenyrityksiimme ja yhteistyökumppaneihin on vahvistaneet näkemystäni siitä, että talotekniikan merkitys rakennustemme elinkaaressa kasvaa jatkuvasti. Samalla myös toimintatapamme ja -ympäristömme muuttuvat. Talotekniikasta tulee yhä näkyvämpi ala.

Lähde: KITA