KITA: Tavoitteeksi hyvä kumppanuus

Uudenlaiset allianssi- ja kumppanuusmallit ovat tulleet rakentamiseenkin. Näissä tuotanto nähdään asiana, joka sovitulla tavalla onnistuessaan tuottaa molemmille, tai kaikille, osapuolille etukäteen määriteltyä ja sovittua lisäarvoa, erityisasiantuntoja Juha-Ville Mäkinen toteaa KITA-lehden kolumnissa.

Mallit, joissa palkitsemisen kautta tavoitellaan hyvää lopputulosta, toimivat tehokkaan tuotannon suunnittelun lähtökohtana. Toiminnan on tähdättävä selvään ja yhteiseen tavoitteeseen. Prosessien tulee olla hyvin suunniteltuja, sujuvia ja aidosti toimintaa ohjaavia. Sopimusten sisällön on oltava ymmärrettävissä ja osapuolten on aidosti sitouduttava niihin. Toimenpiteistä ja aikatauluista ollaan valmiita sopimaan ja suunnitelmista pyritään pitämään kiinni. Tietysti silläkin, että yhden epäonnistuessa kaikki kärsivät, on oma vaikutuksensa toimintaan. Yllättäen kaveria ollaan valmiita jopa auttamaan. Riitojen selvittelyyn, työvaiheiden uusimiseen ja aikataulujen venymiseen ei haluta käyttää resursseja.

Tähän astiset arviot ovat olleet rohkaisevia ja osapuolet vakuuttavat mallien toimivuutta, kunhan luottamus ja toiminnan ammattimainen organisointi on saatu kuntoon. Kokemukset ovat toistaiseksi kertyneet isommista kohteista ja uudisrakentamiseen liittyen. Esimerkiksi allianssihankkeiden kerrotaan soveltuvan erityisesti suuriin ja monimuotoisiin uudishankkeisiin. Tässä kannattaa muistaa, että allianssihanke muodostuu sopimusrakenteista, joiden tarkoituksena on varmistaa yhteisen toiminnan toteutuminen sekä yhteinen riskien ja vastuiden kantaminen. Taustalla on pyrkimys avoimuuteen, luottamukseen ja sitoutumiseen tehtävään yhteistyöhön. Tietenkään unohtamatta tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää, osapuolten saamaa kaupallista hyötyä.

Urakan laajuus ja sisältö tietysti vaikuttavat siihen, kuinka paljon aikaa yhteistoiminnan suunnitteluun ja siitä sopimiseen kannattaa käyttää. Mikään ei estä soveltamasta allianssin taustalla olevia ajatuksia pienemmän mittaluokan kohteissa tai korjausrakentamisessa. Projekteja voi myös kutsua kumppanuushankkeiksi ja pieniä ja selkeitä toimenpiteitä palveluiksi. Hankkeesta käytetty nimi ei estä tavoittelemasta hyvää lopputulosta ja yhteistä etua.

Kumppanuuden mukanaan tuomat hyödyt kannattaa pitää mielessä ja avata rohkeasti keskustelu. Riskit ovat pienet, ainoa mahdollinen menetys on neuvotteluihin käytetty aika. Jos kumppanuus sitten onnistuu, sen rakentamiseen käytetty aika luultavasti osoittautuu todella tuottavaksi investoinniksi. Aito kiinnostus lopputuloksen laatuun innostaa osapuolia kehittämään toimintojaan ja tuomaan projekteihin parhaan mahdollisen osaamisensa. Eikä kyse ole kertakaupasta. Hankitut verkostot, osaaminen ja asenne ovat käytettävissä seuraavissakin hankkeissa.

Vaikka rakentamisessa vilkastumista onkin paikoittain näkyvissä, vielä ei ole kiire. Nyt olisi hyvä aika pysähtyä miettimään, mitä tekemällä kaikkien osapuolten toiminta saadaan kannattavalle kasvu-uralle. Siis, mihin keskitymme yhdessä? Mistä tulevaisuuden kumppanuutemme muodostuu? Miten keskinäinen luottamus varmistetaan? Mitä uutta on opittava? Mitä on syytä jättää taakse?

Uusi nousu on tuomassa uudet mahdollisuudet. Niihin kannattaisi tarttua.

Lähde: Kita-lehti. Tutustu lehteen.