Kohti lähes nollaenergiarakentamista

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Talotekniikkateollisuus ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf antoivat 13.5.2016 yhteislausunnon hallituksen esitykseen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kommentoivat asetusluonnoksia.

Liitot näkivät tärkeänä, että kokonaisuuteen liittyvä ympäristöministeriön asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuudesta käsittelee energiatehokkuutta lopputuloksen kautta ja mahdollisimman teknologianeutraalisti. Tämä mahdollistaa sen, että samaan lopputulokseen voidaan päästä monilla eri tavoilla ja antaa suunnittelijoille ja toteuttajille vapautta etsiä hyviä ratkaisuja. Lisäksi uusia ratkaisuja voidaan kehittää ilmeneviin tarpeisiin ilman, että määräyksistä nousee odottamattomia esteitä tai hidasteita uusien ratkaisujen toteuttamiselle.

Asetusluonnoksessa painotettiin, että energiatehokkuuden parantamista ei tehdä sisäolosuhteiden kustannuksella. Tavoitteena ovat hyvät sisäolosuhteet ja niiden toteutus mahdollisimman energiatehokkaasti. Lisäksi uusiutuvan energian käyttöä edistetään, mutta se ei ole pakollista joka rakennuksessa.

Valtioneuvoston asetusluonnoksessa rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista liitot pitävät hyvänä sitä, että kertoimet on esitetty, koska niiden arvoilla on merkitystä E-luvun laskentaan. Sähkön ja kaukolämmön vertailulukua pienennettiin, mutta suhteet säilyvät ennallaan.

Ympäristöministeriön asetusluonnoksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta liitot kehuvat sitä, että asetusluonnos käsittelee sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa lopputuloksen kautta ja mahdollisimman paljon teknologianeutraalisti. Tämä mahdollistaa sen, että suunnittelussa ja tuotekehityksessä voidaan hakea uusia ratkaisuja, joilla sisäolosuhteet toteutetaan energiatehokkaasti.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (pdf)

Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (pdf)

Lausunto rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (pdf)

Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (pdf)