Kokonaisurakka = toimivuus, laatu ja säästö

Nykyinen kehityssuunta, missä LVI-urakoitsija on ajautunut rakennusliikkeen alihankkijaksi, on huono. Sillä on kehno vaikutus toimialan kannattavuuteen ja asiakkaan palvelukokemukseen. Halvin hinta ohjaa toimintaa.

Lisääntyneen korjausrakentamisen myötä palveluvaatimukset ja asiakaslähtöisyys korostuvat. LVI-asennusliike tekee pääosin työnsä asiakkaiden keskuudessa, jotka jo osaavat vaatia palvelua. Jotta hanke onnistuisi, jonkun on hanskattava kokonaisuus. Ja parhaiten se sujuu LVI-urakoitsijalta.

Lyhyt hankintaketju helpottaa hankehallintaa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa tilata LVI-työt suoraan LVI-asennusliikkeeltä eikä esimerkiksi rakennusurakan yhteydessä. Kun LVI-urakoitsija toimii pääurakoitsijana, se voi paremmin vaikuttaa työmaan toimintoihin ja niiden sujumiseen sekä asiakastyytyväisyyteen. Hankkeen hallinta ja aikataulutus on helpompaa, kun hankintaketju lyhenee.

LVI-asennusliikkeen vastaava työnjohtaja varmistaa, että hankkeessa käytetään hyväksyttyjä ja kelvollisia tarvikkeita ja asennustyö tehdään laadukkaasti ja määräysten mukaisesti. Silloin asennusliike vastaa kokonaisuudesta myös takuuaikana: palvelu ja takuuasioiden käsittely on nopeampaa.

LVI-urakoitsijalle pääurakoitsijana toimiminen mahdollistaa kannattavan ja laadukkaan työnteon verrattuna kireän hintakilpailun aliurakointitoimintaan. Lisäksi se mahdollistaa pitkäjännitteisen kehittämistoiminnan, jonka hyödyt näkyvät asiakkaalla.

Talotekninen osaaminen kannattaa hyödyntää

Onnistunut LVI-urakka muodostuu asiakaslähtöisestä suunnittelusta, oikein valituista tarvikkeista ja oikea-aikaisesta logistiikasta sekä ammattitaitoisesta asennustyöstä ja asiakasviestinnästä.

Isoissa hankkeissa on yleistymässä ns. allianssi-malli. Tässäkin mallissa talotekniikkaurakoitsija kannattaa ottaa mukaan hankkeen ydinryhmään jo heti alkuvaiheessa. Näin LVI-urakoitsijan talotekninen osaaminen saadaan parhaiten palvelemaan hanketta. Kun LVI-urakoitsija on mukana jo suunnittelun ohjauksessa, siitä seuraa toimivia ratkaisuja sekä säästöä toteutusvaiheessa.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry