Korjausrakentamisbarometri 2020: Korona siirtänyt kerrostaloyhtiöiden korjauksia

Koronapandemia on vaikeuttanut korjaushankkeiden päätöksentekoa ja suunnittelua etenkin kerrostaloyhtiöissä, selviää Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometristä, joka toteutettiin lokakuun ensimmäisellä puoliskolla. Tästä syystä taloyhtiöiden korjausrakentaminen supistuu kuluvana vuonna hieman.

Korjausrakentamisbarometri 2020 - Taloyhtiöiden korjausrakentaminen

Korjausrakentamisbarometri 2020 – Taloyhtiöiden korjausrakentaminen

Pääkaupunkiseudulla korjaaminen saattaa kuitenkin yltää lievään kasvuun kuluvana vuonna. Koko Suomessa 26 prosenttia vastanneista arvioi taloyhtiönsä korjausrakentamisen kasvavan kuluvana vuonna, kun taas 32 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan viime vuoteen verrattuna. Taloyhtiöiden tarjouspyyntöjen määrissä ja tarjousten saamisessa ilmeni syksyllä jonkin verran kasvua aiempaan verrattuna.

  • Lokakuun ensimmäisellä puoliskolla vastaajien yhtiöissä oli viime syksyyn verrattuna hieman vähemmän hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen hankkeita, mutta enemmän tarjouspyyntövaiheen hankkeita. Arvioin, että tämä kertoo koronapandemian aiheuttamasta korjaushankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon viivästymisestä tavanomaiseen vuosikalenteriin nähden, kertoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Korjausrakentamisbarometrin vastaajista melkein joka toisella on kuluvana vuonna korjaushankkeen jokin vaihe menossa taloyhtiössään. Putkistokorjaukset, julkisivut ja piharakenteet kerrostalojen yleisin korjaushanke vuonna 2020

Sähköautojen latausjärjestelmät suunnitteilla joka kolmannessa taloyhtiössä

Seuraavan viiden vuoden aikana sähköautojen latauspisteitä arvioidaan toteutettavan barometrin vastaajien yhtiöissä jo joka kolmanteen.  Rivitalovastaajilla lukema nousi jo 33 prosenttiin, ja kerrostalovastaajien lukema säilyi 32 prosentissa. Sähköautojen latauspisteiden toteuttamisen arvioidaan olevan alkaneen viisivuotiskauden aikana yleisin hanke sekä kerros- että rivitaloissa.

Energia-avustusta hakenut kuusi prosenttia taloyhtiöistä

Tänä vuonna haettavaksi tullut energia-avustus on herättänyt paljon kiinnostusta, mutta vasta runsaat kuusi prosenttia vastaajista ilmoitti yhtiönsä hakeneen avustusta. Kuitenkin 18 prosenttia muista vastaajista kuitenkin aikoi hakea avustusta Aralta. Noin kolmannes vastaajista ei kuitenkaan osannut vielä sanoa asiasta.

  • Energia-avustusta koskevan kiinnostuksen määrä voidaan tulkita varsin positiivisesti, sillä vain pieni osa taloyhtiöistä korjaa isoja perusjärjestelmiä kerrallaan. Energia-avustus nähtiin kuitenkin monen vastaajan näkökulmasta vaikeaselkoisena ja raskaana hakemisen kannalta, toteaa Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Korjauslainojen tarjouksia saatu aiempaa enemmän

Lainarahoituksen saatavuus näyttää saatujen lainatarjousten mielessä parantuneen viime aikoina. Myös lainojen tarjouspyyntöjä on laitettu sisään aiempaa enemmän. Rahoituksen saatavuuden suhteen vastaajien näkemykset olivat yhtä huonot kuin maalis-huhtikuussakin.

Taloyhtiöiden lainaehtojen kehitysodotukset eivät kuitenkaan heikentyneet ihan niin paljon kuin viime kevään barometrissa. Lainaehtojen heikentymistä odotti nyt 35 prosenttia vastaajista ja parantumista 4 prosenttia vastaajista.

Korjauslainojen marginaalien keskimääräinen suuruus on pysynyt ennallaan. Nyt marginaalin mediaaniksi tuli 0,85 prosenttiyksikköä.

Korjausrakentamisbarometri syksy 2020

Lähde: Kiinteistöliitto