Korjausrakentamisbarometri: Korjausrakentamisessa vilkasta

Peräti joka kolmannella Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometriin vastanneella taloyhtiöllä on jonkinlainen korjaushanke menossa vuonna 2014. Se on seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Myös suunnitteluvaiheen hankkeita on jonkin verran viime vuotista enemmän. Taloustilanteen arvioidaan kuitenkin vaikuttavan aiempaa enemmän heikentävästi korjaushankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen.

Putkistoremontit ja märkätilat yleisimpiä korjauksia

Piharakenteiden ja putkistojen korjaaminen ovat vuoden 2014 yleisimmät korjauskohteet. Niitä koskevia korjaustoimenpiteitä oli miltei 12 prosentissa vastaajayhtiöitä. Vesikattoa, märkätiloja sekä ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset koskettivat seuraavaksi yleisimmin.

Viemärikorjausten kustannusnousu tasaantunut

Syksyllä 2014 perinteisillä tavoilla saneerattujen viemäreiden keskimääräiset kokonaiskustannukset olivat 600 euroa, pääkaupunkiseudulla keskiarvo oli 700 euroa, ja muualla Suomessa 500 euroa huoneistoneliöltä. Pääkaupunkiseudulla oli 40 euron mediaanikustannusten lasku. Osittain se selittyy sillä, että nyt raportoiduissa korjauksissa oli toteutettu aiempaa vähemmän oheiskorjauksia. Lisäksi erilaisten korjausmuotojen yhdistelmiä sovelletaan aiempaa enemmän. Nämä ns. hybridiratkaisut rekisteröityvät barometrissa perinteisten korjaustapojen puolelle.

Sisäpuolisten viemärikorjaustapojen kustannukset olivat koko Suomen mittakaavassa viime syksyn tasolla, 300 euroa huoneistoneliöltä. Pk-seudun kustannustaso oli kuitenkin edellisvuotta korkeampi, 480 euroa (350 euroa syksyllä 2013). Myös muualla Suomessa kustannustaso hieman nousi. Nyt mediaanikustannus oli 250 euroa, kun vuosi sitten lukema oli 230 euroa huoneistoneliöltä. Sisäpuolisten korjausten puolella on toteutettu nyt aiempaa enemmän oheiskorjauksia, mikä on yksi nostava tekijä kustannuksissa.

Hankerahoitusta melko hyvin saatavissa

Korjaushankkeiden rahoitusta on melko hyvin saatavissa. Vastaajien enemmistö raportoi, että rahoituksen saaminen on pysynyt ennallaan. Hallitusten edustajat kuitenkin odottavat, että lainaolosuhteet heikentyvät.

Lisätietoa

Viemärien toteutustapa 2009 2014 (pdf)

Lisätietoa barometrista Kiinteistöliiton kotisivuilta