Korjausrakentamisbarometri: Maailman myllerrykset varjostavat korjausrakentamisen kasvuponkaisua

Paine kiinteistöjen korjausrakentamiselle on kasvanut, selviää Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrista. Putkistohankkeet, julkisivuremontit, latausinfran rakentaminen ja piharemontit ovat yleisimmät korjaushankkeet. Koronan on viivästyttänyt monien korjausten toteuttamista, minkä lisäksi lämmitysjärjestelmä- ja latauspistehankkeet ovat entistä ajankohtaisempia. Samalla moni taloyhtiö kamppailee lainarahoituksen saatavuuden kanssa.

Korjausrakentamisbarometri 2021: Taloyhtiöiden korjausrakentaminen

Taloyhtiöiden korjaushankkeissa on hienoista kasvuvirettä. Noin joka toisella kyselyyn vastanneista on tänä vuonna taloyhtiössään korjaushanke. Kolmannes arvioi, että heidän taloyhtiönsä korjausrakentaminen kasvavaa kuluvana vuonna.

Vastaajista 71 prosenttia ilmoitti, ettei ajankohtainen yleinen taloustilanne vaikuta heidän korjaushankkeidensa ja ylläpitotoimenpiteidensä toteutumiseen eli vireillä olevat korjaushankkeet toteutunevat yleisestä taloustilanteesta riippumatta.

Barometrissa kohdistettiin huomiota myös mahdollisiin vaikutuksiin, joita koronapandemian seuraukset ja Ukrainan sota olisivat tuoneet taloyhtiöiden korjaushankkeisiin ja talouteen.  Tulosten perusteella runsas kolmasosa ei ole havainnut ainakaan vielä muutoksia. Varautumista nouseviin korjauskustannuksiin on kuitenkin tehty 27 prosentissa yhtiöistä. Tarjoushintojen nousua on nähtävissä 17 prosentissa vastauksia.

Putkistokorjaukset, julkisivut sekä latausinfra ja piharakenteet ovat kerrostalojen yleisimpiä korjaushankkeita

Korjauksia vauhdittavat tänä vuonna useat seikat, joista yksi on koronapandemian lykkäämät hankkeet. Ajankohtaista lisäkasvua tuovat yhä yleisemmät lämmitysjärjestelmiin kohdistuvat investoinnit ja sähköautojen latausjärjestelmien investoinnit.

Kerrostaloyhtiöissä korjataan vuonna 2022 yleisimmin vesi- ja viemärijärjestelmiä, julkisivuja, sähköautojen latausjärjestelmiä.

Rivitaloyhtiöillä piharakenteet, julkisivut, sähköautojen latauspisteet sekä vesikatto ovat yleisimpiä hankkeita.

Rahoituksen saatavuudessa ei isoa muutosta, rahoitusehtojen odotukset heikentyneet selvästi

Lainaehtojen odotukset heikentyivät sen merkittävästi kevään 2022 mittauksessa. Nyt peräti 62 prosenttia vastaajista odottaa heikentyviä lainaehtoja, ja parantuvia ei juuri kukaan vastaajista. Lukemat olivat yhtä synkät viimeksi vuosina 2013 ja 2014.

Lainamarginaalin mediaani on paikoillaan. Maalis-huhtikuussa 2022 vastanneiden tapausten mediaani oli 0,85 prosenttia. 80 prosentilla vastaajista marginaali on välillä 0,5 – 2,1 prosenttia.

Korjauslainojen korkosuojauksesta ilmoitti 10 prosenttia vastaajista. Näistä 44 prosentilla oli mallina kiinteä korko, korkokatto 32 prosentilla.

Tutustu tuloksiin tarkemmin.

Lähde ja lisätietoja: Kiinteistöliitto