Korjausrakentamisbarometri: Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa ei kasvua vuonna 2023

Taloyhtiöiden korjaushankkeiden näkymät ovat viimevuotista heikommat. Tämä näkyy sekä suhdanneodotuksissa että rakennusosakohtaisissa korjausten toteutumisarvioissa. Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat heikentyneet vähiten. Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton kevään Korjausrakentamisbarometrista.

Miltei joka toisella vastanneista on tänä vuonna taloyhtiössään korjaushanke. Rakentamisvaihe on noin joka neljännellä vastaajalla, joko juuri päättyneenä tai menossa olevana hankkeena. Tämä osuus on jopa viimevuotista suurempi. Sen sijaan tarjouspyyntö- ja suunnitteluvaiheissa olleiden osuus oli vuoden takaista pienempi. Hankesuunnitteluvaiheessa olevien osuus on pysynyt ennallaan.

Talouden heikko suhdanne sekä kustannusten ja korkojen nousut rasittavat korjaamista

Barometrissa laskettava ilmapuntarin tulos on laskenut vuoden takaisesta, ja sama koskee myös odotusta tulevalle vuodelle. Näkymät ovat suuralueista parhaat pääkaupunkiseudulla, joka lukujen perusteella on nollakasvun tuntumassa vuonna 2023.

Reilu kolmannes odottaa, että korjaaminen supistuu heidän yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Myös vuodelle 2024 on supistumista odottavia enemmän kuin kasvua odottavia.

Taloustilanne varjostaa raskaasti korjausrakentamisen näkymiä. Kuitenkin vastaajissa (35 %) oli syksyä (39 %) vähemmän niitä, jotka arvioivat taloustilanteen vaikuttavan heikentävästi korjaushankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen. Selkeä enemmistö, 63 % vastaajista ilmoitti, ettei ajankohtaisella taloustilanteella ole vaikutusta taloyhtiönsä korjausrakentamisen näkymiin.

Koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksien korjaushankkeisiin voidaan arvioida olevan viimevuotista pienempiä. Varautumista nouseviin korjauskustannuksiin on kuitenkin tehty viimevuotista enemmän, nyt 38 % yhtiöistä. Tarjoushintojen nousua on nähtävissä 18 % vastauksia. Saatavuushaasteita on tullut pitkästä aikaa aiempaa harvemmin vastaan.

  • Barometrin vastauksista heijastuvat heikentyneet suhdanteet sekä hintojen ja korkojen nousu, jotka kaikki painavat kuluvan vuoden hankkeiden käynnistymistä. Toisaalta viilentynyt talouskehitys ja rakentamisen markkinat voivat tarjota erittäin hyviä mahdollisuuksia jo nyt pitkälle valmistelluille korjaushankkeille. Kaksi kolmesta ilmoitti, ettei heikentyneellä taloustilanteella ole vaikutusta yhtiönsä korjaushankkeiden toteutumiseen. Tämä puolestaan ennakoi sitä, että korjausrakentamisen aktiviteetti pysyy korkealla, arvioi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Miltei kaikissa rakennusosissa näkyy aktiviteetin pienentymistä

Kyselyn vastaajat merkitsivät tällä kertaa miltei kautta linjan vähemmän rakennusosakohtaisia korjaushankkeita kuin vuonna 2022. Kerrostaloissa putkistohankkeet, ulkovaipan hankkeet, latausinfran rakentaminen ja lämmitysjärjestelmää koskevat hankkeet ovat tänä vuonna yleisimpiä.

Lainatarjouksia saatu viime vuotta enemmän, rahoitusehtojen odotukset edelleen mollivoittoiset

Taloyhtiöiden korjauslainojen saatavuus pankeista on viime syksyä parempi, sillä korkeintaan yhden laintarjouksen saaneiden osuus oli nyt 36 %, kun syksyllä lukema oli 44 %. Vastaajista 5,5 % ei ollut saanut ainuttakaan rahoitustarjousta.

Lainarahoituksen saamisen arvioidaan jonkin verran heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Kuitenkin suurin osa, 71 % vastaajista, arvioi lainansaannin pysyneen ennallaan. Vastaajista 70 % odottaa heikentyviä lainaehtoja. Taloyhtiöiden korjauslainojen lainamarginaalin mediaani on pysynyt ennallaan 0,9 %. Jakauma on kuitenkin leventynyt aiempaa suurempien marginaalien suuntaan.

Korjauslainojen korkosuojauksesta ilmoitti hieman alle 10 % vastaajista. Kiinteää korkoa ja korkokattoa oli yhtä paljon, korkotunnelia vain harvoilla.

Korjausrakentamisbarometri 2023

Lähde ja lisätietoja: Kiinteistöliitto