Koronasta korjausvelkaan – poikkeuksellinen kevät maustaa syksyä

Korona tuli takaovesta ja seisautti Suomen kevään monella tapaa. Sen vaikutukset ulottuvat pitkälle ja laaja-alaisesti. Erityisen hälyttävää on taloteknisten huoltotoimien väheneminen, Suomen luisuva taloustilanne sekä tukipanostusten yksipuolinen kohdistuminen.

Talotekniikka-alalla koronan vaikutukset ovat olleet vaihtelevia. Valtaosassa työmaita työt ovat jatkuneet melko normaalisti. Sen sijaan taloyhtiöt ovat ajaneet huoltotoiminnan huolestuttavan alas; laiminlyönnillä on suuri vaikutus taloteknisten järjestelmien käyttökustannuksiin, turvallisuuteen, sisäilman laatuun sekä kiinteistön energiatehokkuuteen. Korona kasvattaa kiinteistökantamme korjausvelkaa entisestään, sillä esimerkiksi taloyhtiöt viivyttelevät uusien remonttihankkeiden aloittamista.

Huolestuttavaa on myös uudistuotannon jyrkkä hidastuminen. Pientä helpotusta tähän tuonee hallituksen lisätalousarviossa sekä tuoreessa mal-sopimuksessa merkitty lisärahoitus valtion tukemaan asuntotuotantoon. Talouden saamiseksi raiteilleen tarvitaan tukitoimia myös korjausrakentamiseen, sillä ala on merkittävä työllistäjä ja korjausvelan pienentäjä. Jonkin verran LVI-alan yrityksissä on jouduttu lomauttamaan henkilöstöä, mutta suurelta osin henkilöstövaikutukset ovat vielä jääneet kohtuullisiksi. Talouskasvun ja asuntotuotannon hidastuessa sekä riittävien tukitoimien puuttuessa korjausrakentamisesta negatiiviset henkilöstövaikutukset tulevat kasvamaan.

Talotekniikka-ala on kiinteistövarallisuutemme ylläpitäjä. Sillä on merkittävä rooli Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuonna 2035, sillä erityisesti olemassa oleva rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava tavoitteiden saavuttamiseksi. LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ovatkin käynnistäneet yhteisen talotekniikka-asennuksen strategian toimeenpanon mahdollistaakseen yhteiskuntaamme parhaiten palvelevat talotekniikan toimintamallit.

Kevät oli siis poikkeuksellinen. Syksystä toivottavasti tulee koronan suhteen rauhallisempi, mutta tapahtumarikas niin talotekniikan liiketoimien kuin talouden elpymisenkin suhteen.

Koronavapaata ja rentouttavaa kesää toivottaen,

Heikki Pesu, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 6-2020