Skip to Content

Kort på svenska

VVS-Tekniska Entreprenörer rf, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS-installationsbranschen i Finland. Vi arbetar för att förstärka affärsverksamhetsmöjligheterna för våra medlemsföretag och för att utveckla hela installationsteknikbranschen.

Våra medlemmar är experter inom VVS-installationstjänster. Våra medlemsföretag omsätter sammanlagt cirka 1,8 miljard euro och de sysselsätter dryga 8 600 yrkesmän.

Vi bevakar våra medlemsföretags intresse inom arbetsmarknadsfrågor. Vårt mål är att uppnå kollektivavtal som möjliggör framgång för våra medlemmar inom VVS-installationsbranschen.

Vi arbetar för att förbättra verksamhetsmöjligheterna för hela VVS-branschen. Vi påverkar lagstiftningen som styr branschen samt näringslivs- och utbildningspolitiken. LVI-TU är en del av Byggnadsindustrin RT och Finlands Näringsliv och Talotekniikkaliitto.

Ytterligare information info@lvi-tu.fi

Back to Top