Kvv- ja iv-työnjohtajien pätevyyden toteamisen uudistus lausuntokierroksella

Ympäristöministeriö valmistelee lakiesitystä, jonka mukaan 1.1.2024 jälkeen erityisalojen työnjohtajien pätevyyden toteaisi rakennusvalvonnan sijasta erillinen laitos.

Työnjohtajien kelpoisuudesta päätöksen tekisi edelleen rakennusvalvonta, mutta pätevyys osoitettaisiin pätevyyden toteamislaitoksen antamalla erillisellä maksullisella todistuksella.

Lausuntoaineisto lakiluonnoksineen löytyy Lausuntopalvelusta.

LVI-TU tulee jättämään asiassa lausunnon, johon liittyen pyydämme jäseniämme toimittamaan ehdotuksia/mielipiteitä 24.8.2022 mennessä