Lakiesitys paloturvallisuuslaitteista lausunnolla

Sisäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) soveltamisalaan.

Lausuntopyynnössä on mukana luonnokset sisäministeriön asetuksiksi

  • paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista
  • käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
  • käsisammuttimista
  • tehdasvalmisteisista tulisijoista
  • rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022 ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2023. Lausuntopyyntöaineisto löytyy täältä.

LVI-TU tulee jättämään asiassa lausunnon. Pyydämme jäseniämme lähettämään ehdotuksia tai kommentteja lausuntoa varten 19.8.2022 mennessä