Lausunnot RTS:n ohjekortteihin Nestekiertoiset lämmitys- ja jäähdytysverkostot: Virtauksien säätö ja Huonelämpötilojen säätö

LVI-TU antoi 28.1.2022 oheiset lausunnot, joissa hyväksyttiin käyttöön otettaviksi Rakennustietosäätiön ohjekortit:

  • Nestekiertoiset lämmitys- ja jäähdytysverkostot. Virtauksien säätö
  • Nestekiertoiset lämmitys- ja jäähdytysverkostot. Huonelämpötilojen säätö

Virtauksien säätö -ohjekortissa esitetään tapoja erilaisten lämmitys- ja soveltuvin osin jäähdytysjärjestelmien nestevirtaamien säätämiseksi ja tasapainottamiseksi.

Huonelämpötilojen säätö -ohjekortissa esitetään huonelämpötilojen säätöön liittyviä ohjeita nestekiertoisissa lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa.

Ohjekorttien kohderyhmänä ovat LVI-suunnittelijat, -urakoitsijat sekä -valvojat.

Lausunto RTS 21_29 28.1.2022
Lausunto RTS 21_30 28.1.2022