Lausunto ehdotukseen Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona

LVI-TU on antanut 28.12.2017 yhteislausunnon Talotekniikkaliiton ja Talotekniikkateollisuuden kanssa Rakennustiedon ehdotukseen Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona (RTS 17:40).

Liitot toteavat yleiskannanotossaan, että ehdotetussa muodossa allianssiin voivat osallistua vain vain suurimmat toimijat. Prosessin monimutkaisuus rajoittaa yritysten allianssiin osallistumismahdollisuuksia, koska keskisuuretkaan toimijat eivät todennäköisesti pääse allianssisopimuksen palveluntuottajaksi. Talotekniikan merkitystä olosuhteiden luojana koko elinkaaren ajan ei ole otettu riittävästi huomioon eikä taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin erityisosaamista yhteistyölle, lopputuloksen laadulle ja järjestelmien toimivuudelle asetettaville tavoitteille.

Lue yhteislausunto

Rakennustietosäätiön lausuntoversio