Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry antoi 19.12.2016 lausunnon koskien hallituksen esitystä duskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi.

Lausuntopyyntöasiakirjat ja niiden sisältö pitivät sisällään useita merkittäviä muutoksia, joiden vaikutukset  ammatilliseen koulutukseen  ja sen järjestämiseen ovat hyvin laajoja. Lausunnolla
olevien luonnosten perusteella ammatillisen koulutuksen  järjestäjien toimintaympäristö muuttuu siten, etta niiden itsenäisyys koulutuksen  järjestämisessä laajenee ja niiden rahoituksen perusteeksi tulee myos tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää hyvänä asiana, etta koulutuksen järjestäjän toimivaltaa ja myos vastuuta korostetaan  jatkossa. Silla on positiivinen vaikutus paikallisten ja alueellisten
työelämän  tarpeiden huomioimisessa. Laajemmilla toimintavaltuuksilla koulutuksen järjestäjät voivat myos suunnitella  ja järjestää nykyista paremmin työelämän tarpeita  vastaavaa ammatillista koulutusta.

Lue lisää