Lausunto Hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä.

LVI-TU on 30.12.2020 antanut lausunnon Green Building Council Finlandin lausuntopyyntöön Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä. Siinä oteteaan kantaa päästöjen vähentämiseksi ja rakentamisen hiilineutraaliuuteen.

Määritelmällä tulee olemaan vaikutusta LVI-asennustoiminnassa mm. urakkasopimusten tulkintoihin, urakan toteutuksen vastuisiin, urakan kustannuksiin ja mahdollisten rakennusaikaisien toimenpiteiden toteuttamisen vaikutus RYL tulkintoihin.

Katso Lausuntopyyntö GBC vähähiilisen rakennuksen määritelmä