Lausunto maankäyttö- ja rakennuslainmuuttamisesta

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Talotekniikkateollisuus ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf antoivat 13.5.2016 yhteislausunnon hallituksen esityksekseen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Liitot näkivät tärkeänä, että kokonaisuuteen liittyvä ympäristöministeriön asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuudesta käsittelisi energiatehokkuutta lopputuloksen kautta ja mahdollisimman paljon teknologianeutraalisti. Tämä mahdollistaisi, että samaan lopputulokseen voitaisiin päästä monilla eri tavoilla. Lisäksi uusia ratkaisuja voitaisiin kehittää ilmeneviin tarpeisiin ilman, että määräyksistä nousisi odottamattomia esteitä tai hidasteita uusien ratkaisujen toteuttamiselle.

Asetusluonnoksessa asetetaan eri teknologioita tai rakennusmateriaaleja eriarvoiseen asemaan. Yksittäinen jotakin materiaalia tai teknologiaa koskeva poikkeus ja poikkeukset lainsäädännössä saattavat johtaa vaikeasti ennakoitaviin seurauksiin markkinoilla. Asetuksen vaatimusten tulisi olla mahdollisimman teknologia- ja materiaalineutraaleja ja jättää markkinoilla toimiville mahdollisuus valita eri vaihtoehtojen välillä. Teknologia- ja materiaalineutraalit vaatimukset mahdollistavat myös uusien ratkaisujen kehittämisen. Liittojen huoli kohdistuu painovoimaisen ilmavaihdon osalle esitettyyn poikkeukseen lämpöhäviön vertailulaskennassa.

Valtioneuvoston asetusluonnoksessa rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista liitot pitävät hyvänä sitä, että kertoimet on esitetty, koska niiden arvoilla on merkitystä E-luvun laskentaan ja uuden rakennuksen energiatehokkuuteen liittyvän asetusluonnoksen E-lukujen vaatimustasoihin.

Ympäristöministeriön asetusluonnoksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta liitot kehuvat sitä, että asetusluonnos käsittelee sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa lopputuloksen kautta ja mahdollisimman paljon teknologianeutraalisti. Tämä mahdollistaa, että samaan lopputulokseen voidaan päästä monilla eri tavoilla ja se mahdollistaa myös sen, että uusia ratkaisuja voidaan kehittää ilmeneviin tarpeisiin ilman, että määräyksistä nousee odottamattomia esteitä tai hidasteita uusien ratkaisujen toteuttamiselle.

Monet D2 uusimistarveselvityksessä tärkeinä pidetyt asiat eivät ole mukana. Näitä ovat esim. käytettävyys, suunnitelmien sisältö, paine-ero vaipan yli, asuntoilmanvaihto ja vastaanotto. Myös sisäympäristön suhteen on jätetty paljon auki. Nämä tulisi käsitellä esimerkiksi ohjeessa tai oppaassa tai muissa asetuksissa. Esimerkkinä asiasta josta tarvitaan johonkin paikkaan määräyksiä, opastusta tai ohjeita ovat erilaiset meluun liittyvät kysymykset ja vaatimustasot.

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (pdf)

Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (pdf)

Lausunto rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (pdf)

Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (pdf)