Lausunto kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteista

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Rakennusliitto ry ovat antaneet yhteisen lausunnon 24.3.2017 koskien puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksia.

LVI-TU ja Rakennusliitto näkevät luonnoksissa suurimpana ongelmana tutkinnon osien päällekkäisyyden. Luonnoksissa on tutkinnon osia, joiden mukaiset ammattitaitovaatimukset liittyvät suoraan putki-tai ilmastointiasentajan työtehtäviin. Näitä osaamisvaatimuksia vastaavat tutkinnon osat myös löytyvät voimassa olevista talotekniikan perustutkinnosta, putkiasentajan ammattitutkinnosta ja ilmastointiasentajan ammattitutkinnosta. Liitot eivät näe mitään syytä, miksi niiden pitäisi olla mukana myös nyt lausuttavana olevissa tutkinnoissa. Tarvittaessa nämä tutkinnon osat voidaan suorittaa LVI-alan tutkintojen osatutkintoina.

LVI-TU ja Rakennusliitto eivät usko, että kiinteistönhoitajien ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät pystyisivät järjestämään näihin tutkinnon osiin liittyvän koulutuksen työssäoppimisineen tai työpaikalla toimeenpantavan osaamisen arvioinnin myös talotekniikan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Lausuttavana olevien tutkinnon perusteiden luonnosten voimaantulo aiheuttaisi merkittäviä ongelmia LVI-alan yritysten työvoiman saamiselle ja toiminnalle sekä kohtuutonta haittaa myös koulutuksen järjestäjille ja opiskelijoille. LVI-TU ja Rakennusliitto pitävät outona, että Opetushallitus ei nähtävästi ole tehnyt edes pintapuolista vaikuttavuuden arviointia ennen lausuntokierrosta.

Lue lausunto