Lausunto rakennusten energiatehokkuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön luonnos rakennusten energiatehokkuudesta annetun asetuksen muuttamisesta sisälsi ehdotuksen lähes nollaenergiarakennuksen määritelmästä. Siinä viitattiin suoraan direktiiviin 2010/31/EU ja sen liitteeseen 1. LVI-TU jätti 13.8.2014 lausunnon asiasta.

Energiatehokkuuden parantaminen vaatii jatkuvaa työtä: siihen liittyy useita asioita, joiden vaikutusten ja niihin liittyvien teknisten ratkaisujen ennakointi on hyvin vaikeaa. Siksi on perusteltua, että määritelmää ei tässä vaiheessa tehdä yksityiskohtaisemmin.

Muutosehdotuksen mukaan 31.12.2018 jälkeen uusien rakennusten, jotka ovat viranomaisten käytössä ja omistuksessa, tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia ja 31.12.2020 mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esitti, että asetuksen valmistelua jatketaan luonnoksen pohjalta.

Tutustu LVI-TU:n jättämään lausuntoon (pdf)