Lausunto rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

LVI-Tekniset Urakoitsijat antoivat 30.11.2022 lausunnon ympäristöministeriön asetukseen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. LVI-TU:n mielestä asetusluonnos on hyväksyttävissä sellaisenaan.

Katso lausuntopalvelun kautta annettu lausunto