Lausunto Suomen kansallinen julkisten hankintojenstrategia -esitykseen

LVI-TU on jättänyt 12.8.2020 lausunnon koskien valtiovarainministeriön Suomen kansallinen julkisten hankintojenstrategia -esitystä.

Lue lausunto

Katso ministeriön esitys