Lausunto talotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

LVI-TU on antanut 26.2.2018 lausunnon Opetushallituksen lausuntopyyntöön koskien talotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksia (OPH-137–2018).

LVI-TU pitää luonnosten perusteella lausunnolla olevia tutkintojen perusteet -asiakirjoja Opetushallituksen ohjeiden mukaisina ja pääosiltaan erittäin hyvin työelämän tarpeita palvelevina. Tutkintoihin esitetyt tutkinnon osat muodostavat yksiselitteisiä ja vahvasti työelämälähtöisiä toiminnallisia kokonaisuuksia.

Talotekniikan ammattitutkinnon luonnoksissa esitetty Lämmitysverkoston ja ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotukseen liittyvä osaaminen on tärkeä osa LVI-yritysten henkilöstön toimintakykyä. Kyseisiä töitä ei kuitenkaan tehdä ns. normaalien työryhmien toimesta, vaan rakennuskohteeseen näitä töitä tekemään pyydetään oma erikoisyksikkö tai ne ostetaan alihankintana niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Näiden tutkinnon osien kohdalla näyttöä on erittäin vaikea järjestää osaksi opiskelijan työtehtäviä. Toisaalta näissä töissä vaadittavan osaamisen todentaminen voidaan järjestää luotettavasti simuloiduissa tilanteissa vaikkapa oppilaitosten tiloissa sitä varten rakennetuissa ympäristöissä. LVI-TU pitäisi järkevänä muuttaa luonnoksen määräystekstiä siten, että tämä vaihtoehto tulisi siinä paremmin mahdolliseksi.

Lue koko lausunto.

Lausuntopyynnöt

Talotekniikka-alan ammattitutkinnot
Talotekniikka-alan erikoisamattitutkinnot