Lausunto Talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen

LVI-TU on antanut 18.12.2020 lausunnon Opetushallituksen lausuntopyyntöön OPH-4749-2020 Talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen.

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä

Nyt lausuttava olevassa luonnoksessa Talotekniikan ammattitutkinnoksi esitetyt uudet sisällöt vastaavat hyvin työelämässä tunnistettavia tehtäväkokonaisuuksia ja eri ammattiryhmien tehtäviin liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Luonnoksessa on useita eri osaamisaloja, joiden avulla voidaan laatia uskottava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma toimialan eri ammatteja varten. Luonnoksessa on myös näytöt esitetty konkreettisella tavalla. Luonnokseen kirjatut vaatimukset vastaavat sellaista tuotantotoimintaa, jota esiintyy yleensä alalla toimivissa yrityksissä.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää nyt lausuttavana olevaa luonnosta työelämän tarpeita hyvin vastaavana ja ehdottaa sen vahvistamista sellaisenaan.

Tutkinnon muodostumisesta

Luonnoksen mukaiset tutkinnon muodostumissäännöt ovat selkeät ja työelämän näkökulmasta hyvin ymmärrettävissä. Eri osaamisalojen tuottamat ammattinimikkeet ovat työelämässä käytettyjä ja vastaaviin osaamisaloihin liittyvät pakolliset tutkinnon osat käyvät hyvin yksiin ammattinimikkeiden perusteella yleisesti odotettuun ammattiosaamiseen.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää lausuttavana olevassa luonnoksessa esitettyjä tutkinnon muodostamissääntöjä työelämän kannalta selkeinä ja ehdottaa niiden vahvistamista sellaisenaan.

Tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).

Luonnoksessa esitetyt ammattitaitovaatimukset ovat ymmärrettävästi esitetyt, ja niistä muodostuu tutkinnon osittain työelämässä tunnistettavissa olevia työprosesseja. Ammattitaitovaatimukset vastaavat sisällöiltään ja tasoltaan hyvin niitä odotuksia, joita alan yritykset asettavat työelämässä jo jonkin aikaa olleille henkilöille. Ammattitaidon osoittamistavat ovat luonnokseen selvästi kirjattu. Tutkinnon valmistelussa on huomioitu hyvin ne haasteet, joita eri työtehtävien osalta arvioinnin toimeenpanoa varten on todettu olevan.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää nyt lausuttavana olevan luonnoksen ammattitaitovaatimuksia ja ammattitaidon osoittamistapaa koskevia määräyksiä työelämän tarpeita hyvin vastaavana ja ehdottaa niiden vahvistamista sellaisenaan.

Lausuntopyyntö Lausuntopalvelussa.

Katso LVI-TU:n antama lausunto.