Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Talotekniikkateollisuus ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf antoivat 7.11.2016 yhteislausunnon hallituksen esitykseen ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.

Liitot näkevät hyvin tärkeänä, että asetusluonnos käsittelisi energiatehokkuutta lopputuloksen kautta ja mahdollisimman teknologianeutraalisti. Tämä mahdollistaisi, että samaan lopputulokseen voitaisiin päästä monilla eri tavoilla ja että, uusia ratkaisuja voitaisiin kehittää ilman, että määräyksistä nousisi odottamattomia esteitä tai hidasteita uusien ratkaisujen toteuttamiselle.

Liitot pitävät esitettyä malliratkaisua on sinänsä hyvänä: se edustaa hyvää rakentamistapaa. Vaarana on,  että erilaiset vaihtoehtoiset menettelyt ja rajat aiheuttavat tarpeetonta sekaannusta tuomatta kuitenkaan sitä hyötyä, jota vaihtoehtoisella määritellyillä teknologioilla tavalla on tavoiteltu. E-luku on laskettava joka tapauksessa, joten 33§ menettely ei tässä mielessä kevennä työtaakkaa. Sekaannuksen kautta se kuitenkin saattaa lisätä tarkasteluja ja työtä eri tahoilla.

Kolmantena yleisenä huomiona on, että sekä energiamuotokertoimiin liittyvä asetus, sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyvä asetus, että myös tämä asetus muuttavat monia asioita niin, että esimerkiksi haja-asutusalueella sähkölämmitteisen pientalon rakentaminen voi tulla nykyistä houkuttelevammaksi. Sinänsä sähkölämmitys voi olla hyvin perusteltu toteutustapa, mutta vaarana kuitenkin on, että asetusmuutos ohjaa rakentamista liiaksi kohti yhtä ratkaisua kaventaen.

Lue lisää