Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Talotekniikkateollisuus ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf antoivat 7.11.2016 yhteislausunnon hallituksen esitykseen ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen sisäilmastosta.

Liitot pitävät hyvänä sitä, että asetusluonnos käsittelee sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa lopputuloksen kautta ja mahdollisimman paljon teknologianeutraalisti. Tämä mahdollistaa, että samaan lopputulokseen voidaan päästä monilla eri tavoilla ja se mahdollistaa myös sen, että uusia ratkaisuja voidaan kehittää ilmeneviin tarpeisiin ilman, että määräyksistä nousee odottamattomia esteitä tai hidasteita uusien ratkaisujen toteuttamiselle.

Jotkin D2 uusimistarveselvityksessä tärkeinä pidetyt asiat eivät ole mukana. Näitä ovat esim. paine-ero vaipan yli, asuntoilmanvaihto ja vastaanotto. Myös sisäympäristön suhteen on jätetty paljon auki.

Asetus säätelee sisäympäristön ominaisuuksia ja on soveltamisalaltaan hyvin paljon samankaltainen kuin juuri nyt loppuäänestykseen tuleva energiatehokkuuden standardi prEN 16798-1 Energy performance of buildings – Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Eurooppalaisen esikuvan mukaan olisi hyvä puhua sisäympäristöstä ja liittää mukaan suunnittelutavoitteisiin myös pykälä melun välttämisestä.

Liittojen mukaan asetuksessa olisi hyvä huomioida koko toteutusketju niin, että suunnittelussa syntyneet tiedot siirtyisivät mahdollisimman eheinä ja täydellisinä käyttövaiheeseen. Tähän olisi hyvä luoda motivaatiota myös määräyksen kautta, sillä viestikapula putoaa yleensä vaihdossa. Tulisi siis huomioida koko ketju suunnittelusta toteutukseen.

Lue lisää