Lausunto Valtioneuvoston asetukseen asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU on jättänyt 18.10.2022 lausunnon Valtioneuvoston asetukseen asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusyritysten toimialajärjestö, jonka jäsenet ovat merkittävin ryhmä LVI-taloteknisten järjestelmien rakentamisessa. LVI-TU pitää nyt lausuttavana olevaa asetusluonnosta erittäin merkittävänä, ja katsoo sen olevan hyvin laadittu. LVI-TU ehdottaa, että asetus saatetaan voimaan suoraan nyt lausuttavana olevan luonnoksen mukaisena.

Lausunto on jätetty Lausuntopalvelu.fi:n kautta.