Lausunto valtioneuvoston asetukseksi avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi

LVI-TU on 1.7.2022 jättänyt lausunnon valtioneuvoston asetukseksi avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen soveltuviksi vuosille 2022–2023.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää kaukolämpölaitteistojen uusimiseen tarkoitettua tukea hyvänä ehdotuksena ja kannattaa luonnoksen mukaisen asetuksen voimaantuloa. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että tukea voisi saada myös lämmitysverkoston tasapainotukseen ja säätämiseen. Pelkkien laitteistojen uusiminen ei tuo haluttuja vaikutuksia, ellei niitä myös saateta parhaaseen mahdolliseen toimintakuntoon.

Lausunto jätetty Lausuntopalveluun 1.7.2022