Lausunto valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen ehdoista 2023-2027

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on antanut lausunnon 25.1.2023 valtioneuvoston asentukseen energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027. Lausuntomme kohdistuu asetusluonnoksen arvioituihin vaikutuksiin erityisesti lämmistysjärjetelmien rakentamiseen sekä uudis- että korjausrakentamiskohteissa.

Asetusluonnos on yleisesti ottaen kannatettava, eikä sillä arvioida olevan asennustoimintaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Suurin yksittäinen seikka, johon luonnoksessa toivoisimme muutoksia, on asunto-osakeyhtiöiden jättäminen pois tuen piiristä. Suomi on laaja maa ja sen eri osissa on paljon mahdollisuuksia kehittää myös asuinkiinteistöihin sopivia, innovatiivisia ratkaisuja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseksi lämmitysjärjestelmissä. Myös asunto-osakeyhtiöiden hallinnollisten rakenteiden kehittämisessä ja mahdollisissa yhteenliittymissä arvioidaan olevan paljon uudistamispotentiaalia, joka lisäisi kiinnostusta uusien ratkaisujen etsimiseen, jos siihen
liittyviä taloudellisia riskejä olisi mahdollista pienentää.

Vaikka perustelumuistion tähän liittyvät kohdat antavatkin ymmärrettävän selityksen asialle, ehdotamme valmistelutyön aikana vielä arvioitavan asunto-osakeyhtiöiden lisäämistä mahdollisten tuen saajien joukkoon.

Lausunto

lausuntopalvelu.fi 25.1.2023