Lausunto ympäristöministeriölle

LVI-TU jätti liiton strategiaan pohjautuvan muistion LVI-asennusten luvanvaraisuudesta ympäristöministeriölle 30.4.2013. Muistiossa liitto esittää perustelut, miksi maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun yhteydessä tai muussa sopivassa vaiheessa LVI-asennukset tulisi säätää luvanvaraisiksi töiksi.

Lue lausunto tästä (pdf)

Lisätietoja
Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
p. +358 50 352 5120
jari.syrjala(at)lvi-tu.fi
Uutinen 30.4.2013