Lausuntopyyntö Nestekiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin liittyvistä kahdesta ohje-ehdotuksesta.

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoa Nestekiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin liittyvistä kahdesta ohje-ehdotuksesta.

• RTS 21:29, NESTEKIERTOISET LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSVERKOSTOT. Virtaamien säätö
• RTS 21:30, NESTEKIERTOISET LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSVERKOSTOT. Huonelämpötilojen säätö

Ohjekorttiluonnoksen kuvat ja muu taitto viimeistellään julkaisuvaiheessa. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön.
Lausuntomateriaali on ladattavissa täältä.

Pyydämme jäsenistöltä kommentteja ohje-ehdotuksista 24.1. mennessä .
Liitto kokoaa kommenteista lausunnon Rakennustietosäätiölle.