LVI-alalla ennätysmäärä aloituspaikkoja

LVI-alan koulutukseen hakeutuvien nuorten määrä on pysynyt korkealla tasolla 2000-luvun alusta asti. Suosio tuntuu aloituspaikkojen määrässä, viidessä vuodessa ne ovat nousseet alle tuhannesta lähes 1500 paikkaan valtakunnallisesti. Yksi syy suosioon on alan hyvä työllisyystilanne.

Korkealla tasolla oleva korjausrakentaminen on tuonut työtä erityisesti LVI-asennusalalle. Myös eloon herännyt uudisrakentaminen ottaa osansa alan osaajista. Hyvä työllisyystilanne näkyy tilastoissa: esimerkiksi Rakennusalan työttömyyskassan mukaan putkiasentajien ja -eristäjien työttömyysprosentti Uudellamaalla oli joulukuussa 4,8 %. Tilanteen uskotaan pysyvän hyvänä.

– Hyvien työllistymismahdollisuuksien lisäksi suosiota selittää aito kiinnostus LVI-alan ammatteja kohtaan, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.

Hänen mukaansa nuorilla on todenmukainen kuva LVI-alan työstä. Työtehtävät ja -välineet ovat kehittyneet huimasti takavuosien tasosta. Energiatehokkuusvaatimukset ovat muuttaneet tehtäviä siten, että LVI-asennustehtävissä kohdalla korostuu asiantuntijuus. Ammatti on itsenäinen ja siinä on paljon tiedonhankkimiseen, töiden suunnitteluun ja laadunhallintaan liittyviä tehtäviä. Vuorovaikutustaidot ja palveluosaaminen kuuluvat nykyään ammatin perusvaatimuksiin.

– Talotekniikan perustutkintoon on lisätty mm. mahdollisuuksia opiskella uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen liittyviä tekniikoita. Tutkintovaatimuksia on suunnattu vahvasti myös palveluosaamisen suuntaan, Mäkinen toteaa.

Mäkinen pitää palveluosaamista erittäin tervetulleena lisänä alan peruskoulutukseen. Huoltopalvelut ja korjausrakentaminen muodostavat reilusti yli puolet LVI-asennusalan yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Palveluosaamiseen liittyvä koulutus parantaa LVI-alalle tulevien nuorten mahdollisuuksia toimia tehtävissä, joissa asiakaskontaktit ovat jatkuvia.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, p. 045 899 9388,
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939,

Mediatiedote 15.2.2017