LVI-alalla osataan palvella

Nyt taisivat mennä aamukahvit väärään kurkkuun osalla lukijoista. Pysyn kuitenkin väitteessäni. Uudisrakentamisen hiljentyessä korjausrakentaminen on kasvanut, ja lisännyt asiakaslähtöisyyttä ehkä hieman ronskilla LVI-asennusalallakin.

Tämän päivän tilaajat, kiinteistönomistajat ja kuluttajat, ovat entistä laatutietoisempia ja tiedostavat oman roolinsa asiakkaina. Heille ei enää riitä pelkkä asennustyön tekninen suoritus. Tärkeiksi laadun osatekijöiksi nousevat muun muassa remonttien läpivientiaika ja häiriötekijöiden minimointi sekä asiakaskokemus. Ja toki oikea – kaikille kannattava – hinta.

Suurin osa LVI-asennusliikkeistä onkin muokannut liiketoiminnastaan asiakaslähtöisempää. Se näkyy toimintojen suunnittelussa, remonttien eri vaiheissa, asiakasviestinnässä, tuki- ja hallintotoimenpiteissä.

Palvelukulttuurin lisääntyminen ja lisäarvon tuottaminen tuntuvat myös LVI-asennusliikkeen kukkarossa ja ajankäytössä; reklamaatiot vähenevät ja asiakassuhteet pitenevät. Laadukas työnjälki lisää kannattavuutta, ainakin pitkällä juoksulla.

No niin, kahvittelijat. Myönnän, että parantamisenkin varaa on. Todelliseen palvelukulttuuriin siirtyminen vie aikaa; toisilta yrityksiltä kestää kauemmin sisäistää uudet toimintamallit ja kouluttaa henkilökunta osaaviksi asiakaspalvelijoiksi. Toisaalta pitää myös muistaa, että kysyntä lisää tarjontaa. Emme ehkä ole osanneet kertoa muutoksesta riittävästi, ja osa asiakkaistamme ei ehkä vielä osaa vaatia palveluita.

Rakennukset ovat teknistyneet ja talotekniikan rooli korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Rakennukset eivät ole vain puuta ja betonia, vaan ihmisten työ- ja asuinympäristö. Olosuhteiden on oltava parhaat mahdolliset, jotta rakennuksiin tehdyt investoinnit tuottaisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla säilyy rakennusten markkina-arvo.

Olosuhteita parannetaan ja ylläpidetään. Kyseessä ei ole enää teollisuustuotanto, vaan palvelutuotanto. Tietysti sen on oltava asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa. Ja senhän me LVI-alalla osaamme. Nyt sinunkin, hyvä lukijani, kannattaa kysyä ja hieman vaatiakin LVI-asennusliikkeiltä palvelua. Olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan.

Ville Hälinen, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry