LVI-alan insinöörikoulutuksen vetovoima kasvaa edelleen

LVI-alan insinöörikoulutukseen hakeneiden määrä kasvoi jälleen kevään yhteishaussa. Niihin insinööritutkinnon koulutusohjelmiin, jotka pätevöittävät LVI-alan työtehtäviin, oli yli 400 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Myös aloituspaikkoja oli tarjolla selvästi aiempaa enemmän.

Suosion lisäksi LVI-alan koulutuksen laatu on korkealla tasolla.

– Viime syksynä tekemiemme selvitysten mukaan LVI-alan insinöörikoulutuksen laadulliset tulokset ovat erinomaisia, asiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kertoo.

Työelämän näkökulmasta koulutuksen laatu tarkoittaa teknisten valmiuksien lisäksi sitoutumista toimialaan, laaja-alaisia valmiuksia eri työtehtävien hoitamiseksi ja positiivista asennetta uusien asioiden omaksumiseen.

– LVI-alan insinööriopiskelijoista vain muutama prosentti aikoo työllistyä valmistumisen jälkeen jollekin toiselle alalle. Myös opintojen keskeyttäminen on vähäisempää kuin muilla aloilla. Koulutuksen laatu ja hyvät työllistymisnäkymät selittävät suosion jatkuvaa kasvua, Mäkinen toteaa.

Laadulla on tekijänsä. Mäkinen kehuu ammattikorkeakoulujen LVI-alan opettajien sitoutumista työhönsä ja avointa keskustelua työelämän edustajien kanssa. Tähän liittyy myös koulutuksen laadun arviointi ja sen parantaminen yhdessä sovitulla tavalla.

Insinööripulasta kärsivällä alalla iloitaan myös siitä, että LVI-alan koulutuspaikkojen määrät ammattikorkeakouluissa ovat kasvussa, ja koulutusta on tullut tarjolle uusille paikkakunnille.

Lisätietoja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Asiantuntija Juha-Ville Mäkinen, p. 045 8999 388,
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939,

 Mediatiedote 11.6.2014