LVI-alan työtapaturmat vähenemässä – tapaturmataajuus 16,8

Työtapaturmakyselyn mukaan LVI-alan tapaturmataajuus ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 16,8 (oma henkilöstö ja alihankkijat). Vuoden 2020 tapaturmataajuusluku oli 22,6.

LVI-TU Työtapaturmakyselyn 1-6 2021 tunnuslukuja

Kyselyyn vastanneiden jäsenyritysten oman henkilöstön tapaturmataajuus tammi-kesäkuussa oli 17,3. Se on vain hitusen korkeampi kuin rakennusalan kesäkuinen tapaturmataajuusluku 16,6*.

Tammi-kesäkuun 2021 aikana tapahtui 63 työtapaturmaa, joista yksi oli vakava (vähintään 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttanut tapaturma).

Kyselyn mukaan työtapaturmat ovat vähenemässä: suunta on toki hyvä, mutta työturvallisuudessa riittää vielä työsarkaa.

LVI-alalle tyypillisiä työtapaturmia ovat silmävammat, ruhjeet, vammat raajoissa, nyrjähdykset ja venähdykset sekä erilaiset rasitusvammat. Näitä työtapaturmia olisi helppo ehkäistä mm. käyttämällä henkilösuojaimia asianmukaisesti sekä noudattamalla oikeita työmenetelmiä ja -asentoja.

Suunnittelemalla, ennakoimalla, huomioimalla ja työkaverista välittämällä parannetaan merkittävästi alan työturvallisuutta!

Katso tuloskooste.

*Rakennusteollisuus RT:n talonrakennuksen, rakennustuoteteollisuuden ja infran jäsenten keskuudessa toteutettujen työtapaturmakyselyjen tapaturmataajuus kesäkuussa 2021 (oma henkilöstö).

Työtapaturmakysely toteutettiin elokuussa 2021 LVI-TU:n jäsenyritysten keskuudessa. Vastausprosentti 10.

31.8.2021