LVI-alan työturvallisuudessa vielä työsarkaa – tapaturmataajuus 22,6

LVI-TU:n jäsenistön keskuudessa toteuttaman työtapaturmakyselyn mukaan alan tapaturmataajuus on muuta rakennusalaa korkeampi: LVI-alan tapaturmataajuus vuonna 2020 oli 22,6, kun rakennusalan tapaturmataajuus oli arviolta noin 17,8*.

Kun tapaturmataajuuslukuun lasketaan oma henkilöstö ja alihankkijat, LVI-alan tapaturmataajuus vuonna 2020 oli 22,6. Pelkästään oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 21,7.

Vuonna 2020 kyselyyn vastanneissa yrityksissä tapahtui 152 työtapaturmaa, joista 5 oli vakavaa (vähintään 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttanut tapaturma). LVI-alan muuta rakennusalaa korkeampi tapaturmataajuus johtuu alalle tyypillisistä pienistä työtapaturmista, sen sijaan pidempiä työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on vähemmän kuin monella muulla rakentamisen alalla. Myös turvallisuusmääräysten noudattamisen valvominen voi olla haastavaa työmaiden luonteen ja toimintatapojen vuoksi.

Alan tyypilliset tapaturmat voidaan lajitella kolmeen kategoriaan: silmävammat, sormivammat sekä selkä ja jalat/ergonomiset vaivat. Silmät ovat alttiina tapaturmille varsinkin kipinöivissä ja lastuavissa töissä ja työvaiheissa. Sormiin tulee erilaisia viiltoja ja ruhjeita. Haastavat työtilat ja -asennot altistavat revähdyksille, nyrjähdyksille ja ruhjeille raajoissa sekä ergonomisiin vaivoihin.

Sairauspoissaolot tulevat kalliiksi

Sairauspoissaolot vaikuttavat inhimillisten seikkojen lisäksi operatiivisen toimintaan ja yrityksen kustannusrakenteeseen. Esimerkkejä työtapaturman aiheuttamista sairauspoissaolon välillisistä ja välittömistä kustannuksista:

  • kolme päivää noin 2 000 euroa (hitsatessa kipinä suojalasien ohi silmään).
  • 46 päivää noin 20 000 euroa (rälläkkä peukaloon aiheuttaen haavan).
  • pysyvä työkyvyttömyys lähes 500 000 euroa (työntekijän putoaminen 4,5 metrin korkeudesta).

Ennakointi oleellista työturvallisuuden kehittämisessä

Sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset ovat turhia, sillä ne voitaisiin välttää usein hyvinkin helpoilla toimilla. Kun työturvallisuuden perusta – henkilösuojainten asianmukainen käyttö, työmaan ja kulkuteiden siisteys ja valaistus sekä hyvä opastus työhön, oikeat työmenetelmät ja työvälineiden käyttö – on kunnossa, työturvallisuus on parantunut jo merkittävästi. Myös käytännön työturvallisuussuunnitelma sekä työnjohdon ja yritysjohdonvalvonta sen noudattamisessa ovat avainasemassa.

Kyselyn mukaan LVI-alan yritysten työturvallisuus vaihtelee yrityksittäin. Työtapaturmat ovat selkeästi vähentyneet sellaisissa yrityksissä, joissa kannustetaan henkilöstöä tekemään työturvallisuushavaintoja ja raportoimaan niistä. Myös säännöllinen riskiarviointi ja perehdytyksen tärkeys nousi esiin. Joissakin tapauksissa asiakkaiden korkea vaatimustaso on kehittänyt LVI-alan yritysten työturvallisuuden tasoa.

Katso tuloskooste.

* Rakennusteollisuus RT:n talonrakennuksen, rakennustuoteteollisuuden ja infran jäsenten keskuudessa toteutettujen työtapaturmakyselyjen keskimääräinen tapaturmataajuus 2020 (oma henkilöstö), päivitetty 11.3.2021.

Työtapaturmakysely toteutettiin tammikuussa 2021 LVI-TU:n jäsenyritysten keskuudessa. Vastauksia tuli 22 kpl.

Päivitetty 11.2.2021.