LVI-asennuksen toimialastrategia 2016-2018 julkistettiin LVI-Päivillä

LVI-asennuksen toimialastrategia 2016 – 2018 julkistettiin LVI-Päivillä. Onko näkyvissä lohtua neljättä vuotta supistuvan rakentamisen ja LVI-asennuksen tulevaisuuteen? Tai onko toimenpiteitä, joita yritys voi itse tehdä oman kilpailuasemansa vahvistamiseksi?

Pitkittyneessä taantumassa toimialalla ja yrityksissä tarvitaan rohkeita ajatuksia ja avauksia. LVI-asennuksen toimialastrategia 2016 – 2018, Kituuttavasta kasvusta kunnon kilpailuun, tarjoaa uusia ja ajantasaistettuja näkemyksiä siitä, miten LVI-asennusliike voi löytää uusia mahdollisuuksia ja keinoja menestyä vauhdikkaasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Menestystä ei saavuteta taistelemalla verisesti huonokatteisista kilpailu-urakoista vaan etsimällä ja hyödyntämällä uusia, kannattavia mahdollisuuksia. Niitä on lähitulevaisuudessa tulossa talotekniikkaan runsain mitoin: asumistarpeiden muuttuminen, ympäristö- ja energiatehokkuus, uusiutuva energia, lähes nollaenergiarakentaminen, sisäympäristön merkityksen kasvu, talotekniset modernisoinnit sekä automaatio ja digitalisaatio.

LVI-asennuksen strategian tehtävänä on muodostaa yhteinen kokonaiskuva toimialan nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä valita keskeiset painopistealueet. Menestyä voi tekemällä vanhoja asioita uudella tavalla tai kokonaan uusia asioita. Hyvällä strategialla yritys varmistaa tulevaisuutensa.

Strategia laadittiin alan yhteistyönä, ja siihen osallistui eri muodoissa kymmeniä henkilöitä.

Toimialan menestyksen kannalta keskeisiksi toiminta-alueiksi, ”keihäänkärjiksi”, nostettiin:

  • Lähes nollaenergiarakentaminen
  • Korjausrakentaminen ja talotekninen modernisointi
  • Kiinteistöjen ylläpito
  • Keskittyminen
  • Taloteknisen urakoinnin asema
  • Digitalisaatio

Strategia ohjaa vuosittain tehtäviä liiton toimintasuunnitelmia, joissa yksilöidään kunkin vuoden strategiset tekemiset. Kullekin keihäänkärjelle on määritetty omat tavoitteet ja toimenpiteet.

LVI-asennuksen toimialastrategia 2016-2018