Lvi- ja sähköurakoitsijat pyrkivät yhdessä parempaan sujuvuuteen työmailla

Rakennuslehti 29.8.2014: Urakoitsijajärjestöjen yhteiset työryhmät ovat listanneet sopimus- ja työmaakäytäntöjen pahimmat ongelmat ja ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Suurin ongelma on huono aikataulutus.

Työmaiden sujuvuutta haittaa hankkeiden aikataulutus, joka on toimimaton yhdistelmä löperyyttä ja tiukkuutta. Tiukkuutta on tarjolla aliurakoitsijan palveluksessa oleville lvi- ja sähköasentajille.

”Aikatauluja ei ole lainkaan tai ne eivät ole tarkkoja tai ne jätetään noudattamatta. Tuloksena on helvetinmoinen loppukiri”, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen sanoo.

Löysien aikataulujen vuoksi urakoitsijan on vaikea pitää työvoiman määrä tasaisena. Viivästyneeltä työmaalta asentaja siirretään toisaalle. Työn tuottavuus, mielekkyys ja laatu kärsivät, kun työt pitää käynnistää ja lopettaa kussakin kohteessa useaan kertaan.

Lvi- ja sähköurakoitsijat lupaavat tarkentaa omia aikataulujaan, mutta he haluavat vaikuttaa myös koko hankkeen aikatauluun.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimialapäällikkö Arvo Ylönen korostaa, että paremmin aikataulutettu työmaa ei tarkoita aiempaa enemmän työtä nopeampaan tahtiin vaan oikeiden asioiden tekemistä oikeaan aikaan.

”Ihanne olisi, että työntekijä tietää maanantaiaamuna, mitä koko viikon aikana tehdään.”

Toinen laatuun suuresti vaikuttava maan tapa on urakoiden pirstaleisuus. Siihen ajaudutaan, kun kilpailutuksessa mennään euro edellä.

”Mitä pirstaleisempaa urakointi on, sitä enemmän syntyy riskejä laadulle. Tulee rajapintoja ja aukkopaikkoja, eikä kukaan katso kokonaisuutta”, Ylönen toteaa.

”Urakan pilkkominen osiin osaamisen takia on hyvä asia. Jos pilkotaan taloudellisin perustein, silloin tulee karhu vastaan. Kaikki ottavat oman siivunsa, eikä alimmalle jää rahaa tehdä laatua”, Lötjönen sanoo.

Lue lisää: Rakennuslehti