LVI on rakentamisen ja kiinteistönpidon kärjessä

LVI-TU:n puheenjohtaja Mika Nikula

Jo 100 vuotta sitten viisi helsinkiläistä putkijohtoliikkeen edustajaa totesi, että yksittäin toimien vain poikkeustapauksissa pääsee putkityöläisten kanssa sopuun. Heidän Suomen Putkijohtotyönantajainliittona aloittamansa pienimuotoinen toiminta on johtanut valtakunnallisesti merkittäväksi ja tunnustetuksi järjestöksi.

100 vuotta on suomalaisessa työnantajajärjestöelämässä pitkä taival. Jokaiselle yhteisölle ehtii sinä aikana muodostua historiansa, jota pitää arvostaa, mutta jonka vangiksi ei saa jäädä. Vain ennakoivuus ja ajan hermolla pysyminen antavat jäsenmaksutuloilla toimintansa rahoittavalle yritysten järjestölle valtakirjan huomisen toimintaan.

Ilman jäseniään LVI-TU olisi viisi kirjainta ja väliviiva. Liiton jäsenet ovat lämmityksen, ilmanvaihdon ja vesijohtotekniikan asiantuntijoita. LVI-Teknisten Urakoitsijoiden vahvuus on, että jäseniä on yhden miehen yrityksistä kansainvälisiin konserneihin. Liiton tärkein tehtävä on yhdistää LVI-urakoinnin ja palvelutoiminnan eri sektoreita edustavien, eri puolilla maata sijaitsevien ja eri kokoisten yritysten yhteiset tarpeet vahvaksi vaikuttamiseksi, tehokkaaksi viestinnäksi ja jatkuvasti kehittyviksi jäsenpalveluiksi.

Sadan vuoden aikana liiton jäsenmäärä on seitsemänkymmenkertaistunut. Jäsenyritysten kotimainen LVI-asennuksen liikevaihto on yli 1,6 miljardia euroa ja ne työllistävät noin 8 500 ammattilaista. Yhä useampi yritys on lisännyt palvelutarjontaansa talotekniikan muita sektoreita, esimerkiksi sähkö- ja teletekniikkaa ja automaatiota. LVI-urakoitsijoiden liikevaihdosta noin 40 prosenttia tulee uudisrakentamisesta, toiset 40 prosenttia saneeraustoiminnasta eli kansanomaisesti putkiremonteista ja noin 20 prosenttia huollosta ja kunnossapidosta.

LVI on osa talotekniikkaa. Talotekniikka on yleisnimitys kiinteistöjen teknisten järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Se tuottaa kiinteistöille ja tiloille yksilölliset olosuhteet. Talotekniset ratkaisut vaikuttavat rakennuksen ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä ylläpitokustannuksiin muita rakennusteknisiä ratkaisuja enemmän. Talotekniikka on keskeisessä asemassa rakennuksen sisäolosuhteiden ja tarpeenmukaisen käytön kannalta. Jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset korostavat taloteknisen suunnittelun sekä järjestelmien valinnan, asennuksen ja kunnossapidon merkitystä. Rakennusten elinkaaressa ja elinkaarikustannuksissa talotekniikan osuus on ratkaiseva.

Talotekniikka on vakiintunut terminä sekä ammattilaisten että suuren yleisön keskuudessa. Usean toimijan ja edunvalvojan toimialalta on kuitenkin puuttunut yhteinen visio ja sen myötä yhtenäinen viesti. LVI-Tekniset Urakoitsijat ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ovat työstäneet ensimmäisen yhteisen Talotekniikka-asennuksen strategian vuonna 2019. Päämäärä ”Talotekniikka – enemmän kuin rakentamista” haastaa sekä alan että yhteistyökumppanit. Uskon, että lähivuosina talotekniikkayritysten toimintamalleissa ja -tavoissa tapahtuu sellainen selkeä, myönteinen kehitys, jolla talotekniikka nostetaan sille kuuluvaan arvoonsa. Tärkeä rooli tässä tehtävässä on uudelleen aktivoidulla Talotekniikkaliitolla.

Tekniikan määrän lisääntyminen ja monimutkaistuminen vaativat lisääntyvää yhteistyötä valmistajien, suunnittelijoiden, tukkukaupan sekä tilaajien ja käyttäjien välillä. LVI-Tekniset Urakoitsijat onkin noussut näiden sidosryhmien arvostamaksi ja tunnustamaksi toimialansa asiantuntijaksi sekä kokoaan merkittävämmäksi toimijaksi ja muutosvoimaksi kiinteistö- ja rakennusklusterissa.

Talo tarvitsee tekniikkansa – ja tekniikka tarvitsee tekijänsä. LVI-töiden teknistyminen on nostanut LVI:n opiskelupaikkaa hakevien suosioon, koulutuksen hakijamäärät ovat nousseet hakijamääriä mittaavilla vetovoimaluvuilla kaikilla koulutusasteilla ammatillisesta peruskoulutuksesta yliopistotasoon. On hienoa todeta, että naisten osuus hakijoissa ja myös työelämässä on lisääntynyt.

Suomea rakennetaan ja korjataan tulevina vuosikymmeninä vauhdilla. Tässä työssä LVI ja talotekniikka ovat keskeisessä roolissa. Nostan maljan kaikille upealla LVI-alalla toimiville henkilöille ja yhteistyökumppaneille yhdessä tekemisestä. Samalla toivotan liitolle ja sen jäsenille parhainta menestystä tulevalle satavuotiskaudelle.