LVI-rakentamisen määräykset uudistuvat

Rakennuskohteisiin, joihin haetaan rakennuslupaa 1.1.2018 jälkeen, sovelletaan uusia ympäristöministeriön asetuksia. Rakentamismääräyskokoelman osat ”D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot” sekä ”D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto” korvautuvat uusilla asetuksilla.

Sisäilmaston ja ilmanvaihdon asetusaineisto oli lausuntokierroksella viime vuonna: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Talotekniikkateollisuus, Suomen LVI-liitto SuLVI ja VVS Föreningen i Finland antoivat marraskuussa asetuksesta yhteislausunnon. Lopullista asetustekstiä odotetaan valmistuvaksi kesään mennessä.

Vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa asetusaineistoa odotetaan lausuntokierrokselle kevään aikana. Tästä liitot myös tulevat antamaan yhteislausunnon.

Koska uudet asetukset astuvat voimaan vajaan vuoden päästä, uusien määräysten opiskeluun jää melko lyhyt aika, käytännössä syyskausi. LVI-asennusalan yrityksissä kvv- ja iv-töistä vastaavien työnjohtajien on opeteltava uusien määräysten sisältö. Samalla alan opettajien sekä ammattikorkeakouluissa että toisen asteen oppilaitoksissa on päivitettävä omat tietonsa ja opetusaineisto asetusten mukaisiksi.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry