LVI-TU 2019

Rakentamisketjun häntäpäässä tulevaan talotekniikkaan tuotannon aloitusten väheneminen näkyy 6–12 kuukauden viiveellä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen toteaa juuri ilmestyneessä toimintakertomuksessa.

Vaikka vuodesta 2019 tuli liikevaihdon kasvun suhteen hyvä, LVI-asennusyritykset eivät pystyneet parantamaan kannattavuuttaan suhdannehuipussa. Yritysten keskimääräinen täystyöllistävä työkanta oli lokakuisen suhdannekyselyn mukaan 5 kuukautta. Alalla oli käytännössä täystyöllisyys, lomautettuna oli vain 3 % LVI-työvoimasta.

LVI-TU 2019 -toimintakertomuksesta löydät tiivistelmän LVI-TU:n toiminnasta sekä alan tilanteesta viime vuonna.