LVI-TU 2020

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n vuotta 2020 värittivät niin koronaepidemia kuin työehtosopimusneuvottelut. Lisäksi liitto teki vahvaa vaikuttamistyötä jäsenilleen tärkeiden teemojen parissa.

Kooste LVI-TU:n vuodesta 2020

LVI-TU toteutti yrityskohtaisia jäsenkoulutuksia ja toimitti jäsenilleen 45 uutiskirjettä, 10 työehtosopimusneuvottelukierrokseen liittyvää tiedotetta sekä 30 koronatiedotetta. Toimintavuonna liitto julkaisi 13 mediatiedotetta. Liiton asiantuntijat sekä hallituksen puheenjohtaja kirjoittivat yhteensä 15 blogia. Lisäksi asianuntijammet kirjoittivat vakiokolumnia KITA-lehteen ja esiintyivät useissa media-artikkeleissa.

Sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden työehtosopimukset olivat katkolla vuonna 2020: uusi  työehtosopimus työntekijöille on sopimuskaudelle 1.5.2020–28.2.2022 ja toimihenkilöiden 9.3.2020–28.2.2022. Helpottamaan jäsenyritysten toimintaa koronaepidemian aikana työehtosopimusten lisäksi osapuolet solmivat lisäpöytäkirjat, joilla kevennettiin yt-menettelyä, lomauttamista ja lomautusilmoitusaikoja.

LVI-TU jatkoi yhdessä alan muiden liittojen kanssa Vetovoima-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä LVI-alan tunnettuutta ja houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Hankkeen puitteissa liitto osallistui OPO-Päiville ja toteutti nuorille tehtiin kaksi videokampanjaa.

LVI-TU ajaa jäsenistönsä etuja ja vie LVI-alan näkemyksiä eteenpäin sekä Rakennusteollisuus RT:n liittoyhteisössä että STUL:n kanssa talotekniikkaurakoinnin yhteistyösateenvarjon alla. Vuonna 2020 liitto antoi viisi lausuntoa ja työskenteli monissa eri työryhmissä. Koulutuspolittiisen vaikuttamisen LVI-TU hoiti  pääosin Talotekniikan työelämätoimikunnan kautt, liitto toimiaktiivisesti myös Opetushallituksen toimeenpanemassa tutkinnon perusteiden valmistelutyössä, jonka tuloksena vahvistettiin uudet tutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinnolle.

Tutustu!